Arhīvs 2020

20.08.2020.

 

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā, projekta publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020. gada 12. augusta lēmumu Nr.2-26.3/5763 tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā projekts.

 

 
Ar detālplānojuma redakciju no 20. augusta līdz 9. septembrim var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā: pirmdienās no 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17 un piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 9. septembrim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv .

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas: no 20. augusta līdz 9. septembrim.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31. augustā pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, konferenču zālē.

 

Paskaidrojuma rakstsTeritorijas esošā izmantošanaTeritorijas plānotā izmantošanaInženierkomunikāciju izvietojumsApbūves nosacījumiPārskats par institūciju nosacījumiem

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA "Arhitektūra un vide", e-pasts: info@aunv.lv, tālr.: 29269076.

 

 

06.02.2020.

 

Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 28.janvāra lēmumu Nr.2/7 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, redakcija.

 

Publiskā apspriešana termiņš noteikts no 10.02.2020.-08.03.2020.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.03.2020. plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

 

Ar lokālplānojuma materiāliem no 10.02.2020.-08.03.2020. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 08.03.2020. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsTeritorijas esošā izmantošanaTeritorijas plānotā izmantošanaTransporta kustības shēmaTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi