17.5 °C, 7.7 m/s, 77.7 %

Satiksmes ierobežojumu pasākumu laikā saskaņošana

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrismsSatiksmes ierobežojumu pasākumu laikā saskaņošana
Satiksmes ierobežojumu pasākumu laikā saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstpilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Pakalpojuma īss apraksts

Lai organizētu pasākumus, kas saistīti ar satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu Jelgavas valstspilsētas ielās, ir jāsaņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” lēmums par satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 kalendārās dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums Satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai (PIL 3-5).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski pa e-pastu vai e-adresē atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Papildus atļaujai publiska izklaides un svētku pasākuma organizēšanai ir jāiesniedz iesniegums satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” un satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācijas shēmai jābūt saskaņotai ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, nepieciešamības gadījumā ar SIA “Jelgavas autobusu parks”.

Pakalpojuma saņemšana.

Saskaņojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Saistītais pakalpojums: Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai (Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde).

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” (stājas spēkā 22.01.2016.);

2) Ceļu satiksmes likuma 1.pants un 40.panta pirmā daļa;

3) Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 4/11 “Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība””.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kabinetā; tālrunis: 63048619, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Informācija atjaunota 19.10.2022.