-5.3 °C, 3.8 m/s, 84.2 %

Būvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videBūvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana
Būvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Pēc paredzēto būvdarbu pabeigšanas, pasūtītājs Būvvaldē iesniedz nepieciešamos dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšanai. Pēc dokumentu saņemšanas, Būvvalde veic objekta apsekošanu. Ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā/Apliecinājuma kartē, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā Būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams, papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums būvdarbu pabeigšana (Veidlapa 4-11 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-11) vai Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijā, saskaņā ar speciālajiem MK noteikumiem.

Būvniecības informācijas sistēmā iesniegums “Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” vai “Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai”.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Būvdarbu pabeigšana”.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai atkarībā no būvobjekta specifikas jāiesniedz speciālajos MK noteikumos norādītie dokumenti.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšana

Persona atbildi saņem klātienē vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 06.06.2017.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (stājas spēkā 25.10.2014.);

4) Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

5) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

6) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

7) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

8) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005566.

e-pasts: pasts@jelgava.lv