20 °C, 3 m/s, 48 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgai personai var nodrošināt divos veidos – dzīvesvietā (tas ir konsultāciju veidā) līdz 180 dienām vai institūcijā līdz 1 gadam.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopējais mērķis ir panākt personas atteikšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas vai procesu veikšanas, tādējādi uzlabojot personas fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Šobrīd netiek sniegts valsts finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām dzīvesvietā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no apreibinošām vielām atkarīgai personai sniedz sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojumu sniedz VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””.

Pakalpojuma saņēmējs

Personām, kurām ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Trīs darbdienu laikā, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošie dokumenti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par to nosūtīšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (turpmāk-SIVA).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas finansē no valsts budžeta.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jaundubulti, Jūrmala

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Pakalpojumu sniedz VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”,  Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāvēršas ar iesniegumu  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Iesniegumam jāpievieno:

  • narkologa atzinumu, kurā norādīts, ka personai ir nepieciešams saņemt pakalpojumus, vai persona ir saņēmusi narkologa noteiktu ārstēšanu un vai viņai nav apreibinošo vielu intoksikācijas vai abstinences sindroma;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ nepieciešama īpaša uzmanība, sniedzot pakalpojumu, kā arī norādīts, ka personai nav somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemts remisijas stāvoklī).

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks:

  • pārbauda iesniegtos dokumentus, izvērtē personas situāciju un atbilstību pakalpojuma saņemšanas kritērijiem;
  • triju darbdienu laikā novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
  • sagatavo pavadvēstuli par dokumentu nosūtīšanu SIVA;
  • ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājas e-parakstu parakstītus dokumentus nosūta SIVA.

Pakalpojuma saņemšana.

Pakalpojumu piešķir rindas kārtībā. Sociālās integrācijas valsts aģentūra nosūta lēmumu personai un JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Atgādinājums: lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā jāvēršas ar iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, bet sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā var pieprasīt pakalpojumu sniedzējam.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Pārsūdzības iespējas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. Administratīva akta apstrīdēšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava,  sociālais darbinieks, tālrunis: 28692744, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jaundubulti, Jūrmala, LV-2015, e-pasts: pasts@siva.gov.lv, tālrunis 67769890, 67771037.

 

Informācija atjaunota 28.02.2024.