21.8 °C, 1.1 m/s, 90.4 %

Nikolaja baznīca

Nikolaja baznīca

Baznīca celta gotiskā stilā no architekta K.Pēkšena. Pamata akmeni lika 1904. g., būves darbus nobeidza 1907. g. un tai pašā gadā 4. novembrī iesvētīja. Būve izmaksāja 70,000 rbļ., kuŗu sumu sadabūja pa daļai caur vispārēju pilsētas kolekti, pa daļai no latviešu draudzes locekļiem. Kā pirmais un līdzšinējais mācītājs prāvests J. Reinhards, kuŗam pie baznīcas būves lieli nopelni.
[J.Brille, Zemgales galvas pilsēta Jelgava, H.Allunana grāmatu tirgotava, 1928]

548d78252e7e0887228cfa3f2cdbe5c1.jpg
50b300d8b031ef746953113a1100401c.jpg
b68a2a4fb2e654ccf3da327be1abf0f4.jpg
b7b9626ef190f9b6eeb3b20161222d7a.jpg
a8d04b58d5a8479b818ca5581e93c48c.jpg
58507d555a3c2ec594b967ae321f7e68.jpg