22.3 °C, 0.4 m/s, 87.1 %

Vecais pasta nams

Vecais pasta nams

Šī vecā, masīvā ēka atrodas uz Pasta ielas un ir pāri simts gadus veca. Vēlākos gados pie nama izdarīti remonta darbi un iekšiene labāki iekārtota. Taisni pretīm atrodas zirgu pasta stacija, kuras citkārt tik dzīvā darbība tagad, kur atklāta dzelzsceļa satiksme, pavisam izbeigusēs. Pēdējā namā tagad ievietojusēs III. telegr.-telefona techniskā rajona kancleja.
[J.Brille, Zemgales galvas pilsēta Jelgava, H.Allunana grāmatu tirgotava, 1928]

ad4b122b994a1d110b38f649cbc21f60.jpg500bb3c9525035579ffa049bbdf48f7d.jpg
0be3e5d9f6c554912eaf6a89fca7df85.jpg
9456d8a94d23c327326aed1cdde24f56.jpg