Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

1iskb.jpg

Adrese: Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004 1iskb
Direktore: Gunda Balode

e-pasta adrese: 1intpsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: www.jelgava1isk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029514

Direktors: 63023684

Direktora vietnieks izglītības jomā: 63029794

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63021014

fakss 63029514

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 150

Aktīvās izglītības programmu licences

21015311 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
21015411 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
1015311 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
1015411 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
1015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Koris 1.-4.kl.

Ansamblis 5.-9.kl.

Lietišķās mākslas pulciņš 5.-9.kl.

Kokapstrāde 1.-9.kl.

Teātra pulciņš 1.-4.kl.

Skolas avīzīte 3.-7.kl.

Vides pētnieki 4.-.6.kl.

 

Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs” atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem
Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

1int_tabula.jpg

 

Profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums

  1. 1 Pamata vingrojumu komplekss izglītojamo stājas nostiprināšanai.
  2. 2 Speciālie vingrojumi plakanās pēdas korekcijai.
  3. 3 Individuālo izglītības plānu izveide, atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
  4. 4 Līdzsvara un spēka vingrojumi dziļās muskulatūras stiprināšanai.
  5. 5 Modernās tehnoloģijas- iespēja un riski bērna attīstībā.

6 Izmantojamie materiāli un darba paņēmieni izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem ārpus izglītības iestādes.

 

Profesionālās kompetences pilnveidei pieteikšanās pa tālruni 23274810, kontaktpersona direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.

 

Matodiskie atbalsta materiāli

Vingrojumi plakanās pēdas profilaksei

Pamata vingrojumu komplekss