18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Darba plāns

Darba plāns
Pedagoģiskā darbība
Datums Laiks Plānotais pasākums Norises vieta Mērķauditorija Atbildīgais
02.05.2024. 10:00-12:00 Angļu valodas konkurss
“Visi ceļi ved uz Jelgavu!”
Jelgava, Pasta sala 4.klašu izglītojamie A. Paņuhno
04.05.2024. 12:00 Ziedu nolikšana pie
Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa
Izglītojamie, vecāki, pedagogi, iedzīvotāji G. Auza,
izglītības iestāžu vadītāji
04.05.2024. 13:00-14:30 Brīvības stafetes Lielā iela Skolu komandas M. Actiņa
07.05.2024. 10:00-14:30 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles futbolā ZOC,
FK Jelgava sporta bāze
Zemgales reģiona skolu komandas M. Actiņa
08.05.2024. Rezultātu paziņošana izglītojamajiem par vasaras nodarbinātību Elektroniski 9.-11.klašu izglītojamie L. Damberga
08.05.2024. 10:00; 13:30 Apbalvošanas pasākums Valsts olimpiāžu laureātiem un viņu pedagogiem Latvijas nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle VISC uzaicinātie dalībnieki V. Ieleja, izglītības iestāžu direktori
08.05.2024. 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde Izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
08.05.2024. 16:00-17:30 Pasākums Zaļās nedēļas ietvaros
“Fermentētie produkti veselībai”,
sadarbībā ar
Jelgavas Amatu vidusskolu
ZRKAC Pedagogi, pašvaldības darbinieki un citi interesenti O. Grundāne
08.05.2024. 17:45-18:45 Pasākums Zaļās nedēļas ietvaros “Kombučas meistarklase” ZRKAC Pedagogi, pašvaldības darbinieki un citi interesenti O. Grundāne
09.05.2024. Eiropas diena Izglītības iestādes Izglītojamie, pedagogi G. Auza,
izglītības iestāžu vadītāji
09.05.2024. 15:00-16:30 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme ZRKAC Pedagogi karjeras konsultanti un skolu atbildīgie par karjeras izglītību L. Damberga
09.05.2024. 15:00-17:30 Jelgavas 53.skolēnu spartakiāde pavasara kross Pļava pretī pilij Skolu komandas M. Actiņa
10.05.2024. 9:00- 10:00 Pieredzes apmaiņas seminārs ar Talsu 2.vidusskolu par metodisko darbu ZRKAC V. Ieleja
10.05.2024. 11:00-14:00 Latvijas skolēnu 77.spartakiāde vieglatlētikas 4-cīņa Bauska Skolu komandas
2010.-2013.g.dz.
M. Actiņa
10.05.2024. 13:00 Sanāksme par VPD organizēšanu un norisi Tiešsaistē (zoom) Skolu direktoru vietnieki A. Mināte
13.05.2024.-
18.05.2024.
skatīt pasākuma plānu Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavā un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā https://zrkac.lv/event.php?id=9216 ;
Digitālās nedēļas pasākumi Latvijā atrodami https://eprasmes.lv/
Tiešsaistē un klātienē Pedagogi, pašvaldības darbinieki un citi interesenti O. Grundāne
13.05.2024. 10:00 Centralizētais eksāmens sociālās zinātnēs (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
13.05.2024. 16:00-17:00 Praktiska nodarbība “Mākslīgā intelekta rīki pedagoga darbā” Tiešsaistē Pedagogi pēc iepriekšējas pieteikšanās A. Apine
13.05.2024. 18:00-19:00 Lekcija “Mākslīgā intelekta nākotnes scenāriji”
Mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas un ar to saistītie riski nozares celmlaužu,
IT inženieru, zinātnieku un filozofu skatījumā
ZRKAC Visi interesenti Z. Buls
14.05.2024.

papildināts

8:30-
18:00
Pieredzes apmaiņas seminārs V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā “Skolēnu pašpārvaldes loma pilsoniskās līdzdalības un plašākas skolēnu izglītības pieredzes sekmēšanā” Piltenes iela 25, Kuldīga

 

Direktora vietnieki audzināšanas jomā I. Mazūdre,
S. Baltiņa
15.05.2024. 09:00 Metodiskais atbalsts PII “Ķipari”. “Āra nodarbības” PII “Ķipari” PII “Ķipari” piecgadīgo grupas pedagogi I. Dakne
15.05.2024. 10:00 Centralizētais eksāmens latviešu valodā (optimālais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
15.05.2024. 10:00 Centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
15.05.2024. 14:20-16:00 Sākumskolas mācību jomas pieredzes apmaiņas seminārs par vērtēšanu sākumskolā Iecavas vidusskola Sākumskolas jomas pedagogi (pēc pieteikuma) V. Ieleja,
E. Sproģe
15.05.2024. 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde Izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
15.05.2024. 15:00-16:00 Tiešsaistes tikšanās ar Liepājas Izglītības pārvaldes Digitālo
tehnoloģiju nodaļas vadītāju, LIKTA projektu eksperti Andru
Krasavinu
“DigComp 2.2 pedagogu
digitālās kompetences novērtēšanai, jaunu teorētisku
un praktisku zināšanu radīšanai un pielietošanai”
un IZM Izglītības departamenta direktora vietnieku Edgaru Plētienu “Profesionālā IT atbalsta sistēma Latvijā”Saite pieteikumam https://ej.uz/digcompZRKAC
D. Pētersone – Gūtmane
16.05.2024. 15:30 Svešvalodu jomas sanāksme Zoom Jomas vadītāji A. Paņuhno
16.05.2024. 9:00-12:00 Psihologu kovīzija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola Psihologi V. Šilo
16.05.2024. 9:00-12:00 Speciālo pedagogu darba sanāksme JIP Speciālie pedagogi V. Lūse
16.05.2024. 13:00-16:00 Izglītības tehnoloģiju demonstrācija „Izglītības tehnoloģiju izmantošana mācību procesā” ZRKAC Pedagogi, pašvaldības darbinieki un citi interesenti O. Grundāne
16.05.2024. 13:30-17:00 Jelgavas 53.skolēnu spartakiāde vieglatlētikas
4-cīņa
ZOC Skolu komandas 2012./2013.g.dz., 2010./2011. g.dz. M. Actiņa
17.05.2024. 9:00-12:00 Metodiskais atbalsts PII “Zīļuks”4 gadīgo grupas pedagogiem “Runas un valodas attīstība 4-5 gadus veciem bērniem” PII “Zīļuks” PII “Zīļuks” četrgadīgo grupas pedagogi I. Dakne
17.05.2024. 10:00 Centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
20.05.2024.-
21.05.2024
10:00 Centralizētais eksāmens ģeogrāfijā (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
21.05.2024. 11:00-16:00 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā Tukums Skolēni
2011./2012.g.dz., 2013./2014.g.dz.
M. Actiņa,
sporta pedagogi
21.05.2024. 13:00-14:00 Jelgavas izglītības iestāžu 1. un 2.klašu skolēnu sacensības “Mazās stafetes 2023” ZOC 1.un 2.klašu izglītojamie M. Actiņa
22.05.2024.-
23.05.2024.
10:00 Centralizētais eksāmens vācu valodā 9. klasei Izglītības iestādes 9.klašu izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
22.05.2024.-
24.05.2024.
10:00 Centralizētais eksāmens angļu valodā 9. klasei Izglītības iestādes 9.klašu izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
22.05.2024.-
23.05.2024.
11:00-17:00 LOK projekta “Sporto visa klase” finālsacensības ZOC Jelgavas 4.vidusskolas projektā iesaistītās klases M. Actiņa,
sporta pedagogi
22.05.2024. 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
23.05.2024.-
24.05.2024.
10:00 Centralizētais eksāmens ķīmijā (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
24.05.2024 14:30-17:00 Pirmsgājiena ballīte Jaunrades nams “Junda” Izglītojamie I. Jaunzeme
24.05.2024. 18:00-19:30 Jelgavas pilsētas svētku gājiens Lielā iela Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes Izglītības iestāžu vadītāji
25.05.2024. 10:00-13:00 Pasākums “Ģimenes diena” ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
Ieeja – bez maksas.
Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs Ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām D. Ekša
26.05.2024. 11:00-16:00 Pasākums “Kas notiek Asaras ielas otrā pusē?”
(Muzikālie priekšnesumi, NVO radošās darbnīcas)
BJMK Rokskolas pagalms, J.Asara iela 21 Iedzīvotāji Z. Rožkalne
26.05.2024. 18:00 Latvijas Republikas un novada skolēnu olimpiāžu uzvarētāju pieņemšanas
pie Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja
Brīvdabas koncertzāle “Mītava” Uzaicinātie izglītojamie, vecāki (aizbildņi), pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji G. Auza
27.05.2024. 10:00 Centralizētais eksāmens dizainā un tehnoloģijās (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
27.05.2024.-
30.05.2024.
10:00 Centralizētais eksāmens latviešu valodā 9. klasei Izglītības iestādes 9.klašu izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
28.05.2024. papildināts 13:00 Pedagogu karjeras konsultantu vizīte Jauniešu centrā “Pakāpiens” Jauniešu centrs “Pakāpiens” Pedagogi karjeras konsultanti un skolu atbildīgie par karjeras izglītību L. Damberga
29.05.2024.-
30.05.2024.
10:00 Centralizētais eksāmens fizikā (augstākais līmenis) Izglītības iestādes Vidējās izglītības pakāpes izglītojamie G. Auza,
A. Mināte,
izglītības iestāžu vadītāji
29.05.2024. 13:00 Iekļaujošās izglītības īstenošana pirmsskolā PII “Zemenīte” PII “Zemenīte” pedagogi L. Gutnika
29.05.2024. 14:00-17:00 Jelgavas izglītības iestāžu sacensības “3×3 spēles
brīvā dabā”
Pasta sala 8.-12.klašu izglītojamie M. Actiņa
29.05.2024. 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde Izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
Maijs Projekta “Dators ikvienam skolēnam” ieviešana Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes
izglītojamie G. Auza,
T. Aleksandrova,
Z. Rasiņš,
skolu direktori
Maijs Programmas “Latvijas
skolas soma” īstenošana
Izglītības iestādes izglītojamie A. Mināte,
skolu direktori
Maijs pēc grafika Jelgavas skolēnu domes darba sanāksme Jaunrades nams “Junda” skolēnu domes deputāti I. Jaunzeme
Maijs Jelgavas izglītības ekosistēmas esošās situācijas datu analīze Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes
izglītības iestāžu vadības komandas G. Auza,
I. Mazūdre,
S. Joma