12.1 °C, 2.2 m/s, 84 %

Darba plāns

Darba plāns
Pedagoģiskā darbība
Datums Laiks Plānotais pasākums Norises vieta Mērķauditorija Atbildīgais
01.09. pēc grafika Zinību diena Izglītības iestādes izglītojamie, vecāki, pedagogi Izglītības iestāžu vadītāji
Līdz 04.09. Izglītojamo skaita atskaites sagatavošana valsts izglītības informācijas sistēmā Izglītības iestādes izglītības iestāžu vadītāji Izglītības iestāžu vadītāji

Z. Rasiņš

A. Mināte

04.09. 15.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls L. Vilcāne

I. Bīskapa

05.09. 9.00 Jelgavas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme Tiešsaistē Jelgavas privāto izglītības iestāžu vadītājas G. Auza
06.09. 15.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls L. Vilcāne

I. Bīskapa

07.09. 15.30 Mācību jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” sanāksme ZRKAC sporta skolotāji M. Actiņa
Līdz 11.09. Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām Izglītības pārvalde izglītības iestāžu vadītāji G. Auza

A. Mināte

S. Joma

R. Kupčs

12.09. 14.00 Seminārs “Metodiskā darba sistēma” Jelgavas Valsts ģimnāzija mācību jomu koordinatori, skolas atbildīgais par metodisko darbu V. Ieleja
13.09. 11.00 Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēles orientēšanās sportā Jelgavas novads, Zaļenieki izglītības iestāžu komandas M. Actiņa
13.09. 14.30 Darba sanāksme “Izglītības kvalitātes vadība” Jelgavas 5. vidusskola Jelgavas 5.vidusskolas vadības komanda G. Auza

I. Mazūdre

13.09. 15.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls L. Vilcāne

I. Bīskapa

13.09. 15.30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5.,6.,7.klašu skolēni) I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

14.09. Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa izglītojamie, vecāki, pedagogi G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

14.09. 15.00 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme ZRKAC pedagogi karjeras konsultanti, skolu atbildīgie par karjeras jautājumiem L. Damberga
15.09. 10.00 Supervīzija sociālajiem pedagogiem Izglītības pārvalde izglītības iestāžu sociālie pedagogi L. Vilcāne
15.09. 14.00 Jelgavas pilsētas 53. skolēnu spartakiāde futbolā ZOC izglītības iestāžu komandas

2007.-2008.g.dz.

M. Actiņa
19.09. 14.00 Jelgavas pilsētas 53. skolēnu spartakiāde futbolā ZOC izglītības iestāžu komandas

2007.-2008.g.dz.

M. Actiņa
20.09. 10.00 Latvijas skolēnu 77. spartakiāde vieglatlētikā “Vidusskolu kauss” un “Pamatskolu kauss” Saldus 2004.- 2007. un 2008.-2011.g.dz. zēni, meitenes M. Actiņa
20.09. 15.30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5.,6.,7.klašu skolēni) I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

21.09. 13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku sanāksme ZRKAC Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki I. Dakne
23.-30.09. Eiropas Sporta nedēļa Izglītības iestādes izglītojamie, pedagogi M. Actiņa
27.09. 14.00 Jelgavas pilsētas 53. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā Lielupes pļava pretī Jelgavas pilij izglītības iestāžu komandas 2004.- 2007. un 2008.-2009.g.dz. zēni, meitenes M. Actiņa
27.09. 15.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls L. Vilcāne

I. Bīskapa

27.09. 15.30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5.,6.,7.klašu skolēni) I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

28.09. 9.00 Pirmskolas un skolu speciālo pedagogu darba sanāksme “Sadarbība atbalsta komandā” IIAC Elektrības iela 8 speciālie pedagogi I. Bīskapa
28.09

papildināts

13.30 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/ metodiķu darba sanāksme SIA “Evons” privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/ metodiķi I.Dakne
28.09. 14.30 Darba sanāksme “Izglītības kvalitātes vadība” Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vadības komanda G. Auza

I. Mazūdre

29.09. 13.00 Latvijas skolēnu 77. spartakiāde vieglatlētikas rudens krosa stafetēs Preiļi izglītības iestāžu komandas M. Actiņa
Septembris ESF projektu

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie G. Auza

T.Aleksandrova

L. Vilcāne

Septembris Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana Izglītības iestādes izglītojamie G. Auza

A. Mināte

Skolu direktori

Septembris Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana un sadale izglītības iestādēm Izglītības pārvalde R. Kupčs