4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

Darba plāns

Darba plāns
Pedagoģiskā darbība
Datums Laiks Plānotais pasākums Norises vieta Mērķauditorija Atbildīgais
01.02. 13.00 Sociālo pedagogu seminārs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola sociālie pedagogi L. Vilcāne
02.02. 09.00 Jelgavas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2.posms (9.-12.klašu izglītojamie) ZRKAC skolu pieteiktie izglītojamie M. Jirgensone

V. Ieleja

02.02. 14.00 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” tiešsaistē pedagogi O. Grundāne
05.02. 10.00 Jelgavas valstspilsētas latviešu valodas 50. olimpiādes 2.posms (5.-6. klašu izglītojamie) ZRKAC 5.-6. klašu izglītojamie (skolu reģistrētie edu.lu.lv sistēmā) V. Ieleja

I. Strode

05.02. 10.00 Metodiskā diena “Pēctecība mācībās no pirmsskolas uz sākumskolu” Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs PII “Ķipari” atbalsta komanda, administrācija D. Ekša

L. Gutnika

05.02. 13.00 Jelgavas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2.posma (9.-12.kl.) darbu labošana Izglītības pārvalde skolu pieteiktie labotāji (pārstāvji no katras skolas) M. Jirgensone

V. Ieleja

05.02. 15.30 Skolu izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme “Skolotāju digitālās prasmes atbilstoši Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvaram” (DigCompEdu) tiešsaistē skolu IT mentori O. Grundāne
05.02. 16.00 Konsultācija pedagogiem “Mentimeter – tiešsaistes aptaujas, viktorīnas un vārdu mākoņi mācību stundai” ZRKAC pedagogi A. Apine
06.02. 9.00 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme Izglītības pārvalde

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas S. Joma
06.02. 10.00 Jelgavas valstspilsētas ģeogrāfijas 41. olimpiādes 2.posms ZRKAC 10.-12.klašu izglītojamie (skolu reģistrētie edu.lu.lv sistēmā) V. Ieleja

K. Daģis

06.02. 10.00 “top! kauss” 20. kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā Valgunde izglītības iestāžu komandas
2008.-2012.g.dz.
M. Actiņa
06.02. 10.00 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles tautas bumbā Dobele izglītības iestāžu komandas
2012.-2014.g.dz.
M. Actiņa
06.02. 11.00 Pirmsskolas izglītības sporta skolotāju sanāksme “Lielā balva 2024!” Jelgavas sporta halle,

Mātera 44

pirmsskolas izglītības sporta skolotāji M. Actiņa

S. Joma

06.02. 14.00 Direktoru vietnieku audzināšanas jomā un plašāka skolēna izglītības pieredzes jomas sanāksme Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktoru vietnieki audzināšanas darbā I. Mazūdre

S. Baltiņa

I. Radčenko

06.02. 16.30 Kursi “Google mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā” tiešsaistē pedagogi O. Grundāne
07.02. 9.00 Privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme Izglītības pārvalde privāto izglītības iestāžu vadītāji G. Auza

S. Joma

07.02. 13.00 Darba sanāksme “Izglītības kvalitātes vadība” Jelgavas Pārlielupes pamatskola

 

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas vadības komanda G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

07.02. 15.00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde

 

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza

L. Vilcāne

07.02. 16.30 Kursi “Google mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā” tiešsaistē pedagogi O. Grundāne
08.02. 10.00 Jelgavas valstspilsētas latviešu valodas 50. olimpiādes 2.posms ZRKAC 8.-9.klašu izglītojamie (skolu reģistrētie edu.lu.lv sistēmā) V. Ieleja

I. Strode

08.02. 14.00 Izmēģinājuma eksāmens kultūrā un mākslā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

tiešsaistē vidusskolēni A. Mināte

skolu direktori

08.02. 16.00 Latviešu valodas jomas sanāksme par valsts pārbaudes darbiem tiešsaistē latviešu valodas skolotāji I. Strode
12.02. 14.00 Izmēģinājuma eksāmens programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis) tiešsaistē vidusskolēni A. Mināte

skolu direktori

12.02. 16.00 Konsultācija pedagogiem “Mentimeter – tiešsaistes aptaujas, viktorīnas un vārdu mākoņi mācību stundai” ZRKAC pedagogi A. Apine
13.02. 10.00 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles volejbolā Jelgavas sporta halle / Jelgavas novada sporta centrs izglītības iestāžu komandas
2004.-2007.g.dz.
M. Actiņa
13.02. 15.30 Kombinētās mācību metodes matemātikā tiešsaistē 4.-8. klašu matemātikas skolotāji M. Vunderliha

V. Ieleja

14.02. 15.00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza

L. Vilcāne

15.02. 9.00 Kursu “Vadītāja loma izglītības iestādes mērķu realizēšanā” 3. nodarbība ZRKAC skolu vadības komandas pēc pieteikuma D.Pētersone-

Gūtmane

15.02. 14.00 Izmēģinājuma eksāmens ģeogrāfijā (1. un 2. daļa) (augstākais mācību satura apguves līmenis) tiešsaistē vidusskolēni A. Mināte

skolu direktori

15.02. 15.30 Mācību jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” sanāksme tiks precizēts sporta skolotāji M. Actiņa

V. Ieleja

15.02. 16.00 Mācību joma “Sociālās un pilsoniskās jomas” sanāksme tiešsaistē vēstures un sociālo zinību skolotāji K. Romanovska

V. Ieleja

16.02. 9.00 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas pieredzes apmaiņas vizīte Jelgavas valstpilsētas skolās Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Jelgavas 4.vidusskola

pedagogi A. Paņuhno
19.02. 8:30-10:10 papildināts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu- ekspertu sagatavošana”nodarbība.elgavas valstspilsētas metodiskā darba vadības darba grupas nodarbība.

Jelgavas Pārlielupes pamatskola 5. grupas dalībnieki V.Ieleja
19.02. 10:50-12:30 papildināts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu- ekspertu sagatavošana”nodarbība.Jelgavas valstspilsētas metodiskā darba vadības darba grupas nodarbība.

Jelgavas 4.vidusskola 6. grupas dalībnieki V.Ieleja
19.02. 16.00 Konsultācija pedagogiem “Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Bard” mācību stundu plānu gatavošanā” ZRKAC pedagogi A. Apine
20.02. 10.00 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles basketbolā Tukums izglītības iestāžu komandas
2010.-2011.g.dz.
M. Actiņa
20.02. 11.00 Jelgavas valstspilsētas metodiskā darba vadības darba grupas sanāksme Izglītības pārvalde darba grupa V. Ieleja
20.02. 14:00 Papildināts:

Seminārs “Valsts pārbaudes darbu organizēšana un norise”

Izglītības pārvalde skolu atbildīgās personas par valsts pārbaudes darbu norisi A. Mināte
20.02. 15.00 Jelgavas skolēnu pašpārvalžu seminārs “Skolēnu pašpārvaldes dažādo funkciju realizācija skolā” Jelgavas Valsts ģimnāzija skolēnu pašpārvalžu pārstāvji pēc pieteikuma I. Mazūdre

M. Asarīte

20.02. 16.30 Kursi “Pirmie soļi video izveidē” tiešsaistē pedagogi O. Grundāne
21.02.

pārcelts
uz 28.02.

Darba sanāksme skolu vietniekiem -atbildīgajiem par metodisko darbu “Vērtēšana sākumskolā” tiks precizēts skolu direktoru vietnieki, kas atbild par metodisko darbu sākumskolā V. Ieleja
21.02. 8:30-10:10 papildināts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu- ekspertu sagatavošana”nodarbība.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola 3. grupas dalībnieki V. Ieleja
21.02. 9:00-10:40 papildināts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu- ekspertu sagatavošana”nodarbība.

Jelgavas 4. vidusskola 1. grupas dalībnieki V. Ieleja
21.02. 11:00-12:40 papildināts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu- ekspertu sagatavošana”nodarbība.

Jelgavas 4. sākumskola 2. grupas dalībnieki V. Ieleja
21.02. 12:30-14:10 papildināts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu- ekspertu sagatavošana”nodarbība.

Jelgavas Amatu vidusskola 4. grupas dalībnieki V. Ieleja
21.02. 13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/ metodiķu darba sanāksme ZRKAC pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/ metodiķi I. Dakne

S. Joma

21.02. 13.30 Monitoringa darbi
ķīmijā un bioloģija
tiešsaistē vidusskolēni A. Mināte

skolu direktori

21.02. 15.00 Monitoringa darbi dabaszinībās un fizikā tiešsaistē vidusskolēni A. Mināte

skolu direktori

21.02. 15.00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde

 

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza

L. Vilcāne

22.02. 9:00

labots

Agrīnās intervences pakalpojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumu iezīmēm ZRKAC logopēdi, psihologi, speciālās izglītības skolotāji B. Bērziņa
22.02. 13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku profesionālā atbalsta grupa “Pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošie dokumenti” PII “Zīļuks” pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki A. Jankevica

M. Teika

22.02. 13.00 Praktisko darbu darbnīca ZRKAC

222. telpa

pirmsskolas izglītības pedagogi I. Dakne
22.02. 14.00 Jelgavas 53. skolēnu spartakiāde volejbolā Jelgavas sporta halle izglītības iestāžu komandas
2008.-2009.g.dz. zēni
M. Actiņa
22.02. 15.00 Interaktīva kritiskās domāšanas lekcija “Kā atpazīt uzticamu informāciju”. Pētnieciskā žurnāliste Inga Sprinģe ZRKAC sociālo zinību, vēstures, latviešu valodas un citi ieinteresēti pedagogi D. Pētersone-

Gūtmane

22.02 15.00 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme ZRKAC pedagogi karjeras konsultanti L. Damberga
22.02 15.30 Svešvalodu jomas vadītāju tikšanās tiešsaistē izglītības iestāžu svešvalodu jomas vadītāji A. Paņuhno

V. Ieleja

22.02. 16.30 Kursi “Pirmie soļi video izveidē” tiešsaistē pedagogi O. Grundāne
26.02. 16.00 Konsultācija pedagogiem “Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Bard” mācību stundu plānu gatavošanā” ZRKAC pedagogi A. Apine
27.02. 9.00 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jaunciema pamatskolu Jaunciema pamatskola direktora vietnieki, atbalsta komandas vadītāji V. Ieleja

L. Gutnika

27.02. 10.00 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles volejbolā Valgunde izglītības iestāžu komandas
2008.g.dz. un jaunāki
M. Actiņa
28.02. 10.00 Pieredzes seminārs “Mācīšanās konsultanta loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā un datos balstīta profesionāla atbalsta sniegšanā pedagogiem. Vērtēšana.” Jelgavas Valsts ģimnāzija skolu direktori G. Auza

I. Bandeniece

28.02. 10.00 Seminārs XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

pašvaldību koordinatoriem, pašvaldību interešu izglītības

speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem

Izglītības un zinātnes ministrija pēc uzaicinājuma G. Auza

I. Mazūdre

I. Jaunzeme

28.02. 15.00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza

L. Vilcāne

29.02. 13.00 Seminārs “Bērna valodas un runas attīstība no 0 līdz 3 gadiem” 1. nodarbība tiešsaistē pirmsskolas izglītības pedagogi I. Dakne
29.02. 15.30 Kultūras un pašizpausmes mākslā jomas skolotāju darba sanāksme Jelgavas 4. sākumskola jomas skolotāji L. Vēvere

D. Buldenberga

Februāris pēc grafika Darba sanāksme par 2024. gada pašvaldības budžeta prioritātēm Izglītības pārvalde izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskajos jautājumos G. Auza

S. Joma

R. Kupčs

Februāris pēc grafika Darba sanāksme “2023. /2024. m.g. I semestra rezultātu izvērtējums un turpmākās darbības” Izglītības pārvalde Jelgavas valstspilsētas mācību jomu vadītāji V. Ieleja
Februāris Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas akreditācija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas vadības komanda G. Auza

B. Balode – Lukjnska

Februāris Projekta “Dators ikvienam skolēnam” ieviešana Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie G. Auza

T. Aleksandrova

Z. Rasiņš

skolu direktori

Februāris Jelgavas izglītības ekosistēmas esošās situācijas datu analīze Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītības iestāžu vadības komandas G. Auza

I. Mazūdre

S. Joma

Februāris pēc grafika Jelgavas skolēnu domes darba sanāksme Jaunrades nams “Junda” skolēnu domes deputāti I. Jaunzeme
Februāris Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Izglītības iestādes izglītojamie A. Mināte

skolu direktori