2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Darba plāns

Darba plāns
Pedagoģiskā darbība
Datums Laiks Plānotais pasākums Norises vieta Mērķauditorija Atbildīgais
01.03.2024-11.03.2024 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde / darbu reģistrācija sistēmā https://edu.lu.lv Izglītības iestādes T. Aleksandrova,
izglītības iestāžu atbildīgie
01.03.2024- 14.03.2024 Darbu iesniegšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes – konkursa “Saules ritmi” 1. kārtai Jaunrades nams “Junda” konkursa dalībnieki pēc pieteikuma L. Spalva
01.03.2024 10:00 “top! kauss” kausa izcīņa volejbolā vispārizglītojošo skolu komandām Jelgavas sporta halle izglītības iestāžu komandas 2004. – 2007. g. dz. M. Actiņa
01.03.2024 11:00 Latvijas skolēnu 77. spartakiāde tautas bumbā Dobele Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 4. sākumskolas komandas M. Actiņa
04.03.2024 16:00 Konsultācija pedagogiem “Canva.com – interaktīvais rīks noformējuma veidošanā (iesācējiem)” ZRKAC, 210. telpa pedagogi pēc pieteikuma O. Grundāne
05.03.2024-07.03.2024 tiks precizēts Ķīmijas valsts 65. olimpiādes 3. posms Rīga VISC uzaicinātie skolēni – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija V. Ieleja
05.03.2024 09:30 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme JIP Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas S. Joma
05.03.2024 15:00 Darba sanāksme “Pēctecības nodrošinājums pārejā uz nākamo pakāpi” ZRKAC direktora vietnieki metodiskajā darbā (pamatskolas posmā), valodu, dabaszinības, sākumskolas, matemātikas, sociālās un pilsoniskās mācību jomu vadītāji V. Ieleja
06.03.2024 08:30 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 3. grupas dalībnieki V. Ieleja
06.03.2024 08:50 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas 5. vidusskola 1. grupas dalībnieki V. Ieleja
06.03.2024 10:00 LOK projekta “Sporto visa klase” stafešu sacensības ZOC projektā iesaistītās 5. klases M. Actiņa,
sporta skolotāji
06.03.2024 10:40 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas 5. vidusskola 4. grupas dalībnieki V. Ieleja
06.03.2024 11:00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola 2. grupas dalībnieki V. Ieleja
06.03.2024 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
06.03.2024 15:30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5., 6., 7. klašu skolēni) I. Bandeniece,
I. Liepa-Nagle
07.03.2024 08:30 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas valstspilsētas metodiskā darba vadības darba grupas nodarbība Jelgavas 4. sākumskola 5. grupas dalībnieki V. Ieleja
07.03.2024 11:15 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Pārlielupes pamatskola 6. grupas dalībnieki V. Ieleja
07.03.2024 13:00 Darba sanāksme “Par pirmsskolas un sākumskolas posma pēctecību” Izglītības pārvalde pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu vadītāji V. Ieleja
07.03.2024 13:15-15:00 Seminārs PII Rotaļa skolotāju palīgiem “Skolotāja palīga loma pirmsskolas izglītības grupas komandas darbā” PII Rotaļa skolotāju palīgi I. Dakne
07.03.2024 15:00-17:15 Karjeras pasākums “Domājot par profesionālo izglītību…” ZRKAC 9. klašu skolēni, vecāki un pedagogi L. Damberga
08.03.2024 09:00 Jelgavas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2. posms 5.- 8. klasei ZRKAC skolu pieteiktie 5.-8. klases izglītojamie M. Jirgensone,
V. Ieleja
11.03.2024 09:00 Jelgavas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2.posma olimpiādes darbu labošana ZRKAC skolu pieteiktie labotāji (pārstāvji no katras skolas) M. Jirgensone,
V. Ieleja
11.03.2024 09:00-15:30 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” ZRKAC pedagogi un tehniskie darbinieki O. Grundāne
11.03.2024 10:00 Kursi “Karjeras izglītība sākumskolā (1.-6. kl.)” ZRKAC pedagogi pēc pieteikuma L. Damberga
11.03.2024 10:00 Sporta servisa centra “Lielā balva” skolu komandām Jelgavas sporta halle izglītības iestāžu komandas M. Actiņa
12.03.2024 10:00 Seminārs “Programmas Geogebra izmantošana matemātikas stundās” Jelgavas Valsts ģimnāzija matemātikas skolotāji pēc pieteikuma I. Bandeniece,
E. Slokenberga
12.03.2024 10:00-13:45 #DigiDIENA 2024 Zemgales reģiona pedagogiem ZRKAC pedagogi D. Pētersone-Gūtmane
12.03.2024 10:00 Sporta servisa centra “Lielā balva” pirmskolas izglītības iestādēm Jelgavas sporta halle PII komandas M. Actiņa
13.03.2024 14:00 Nodarbība “Ātrais karjeras treniņš vidusskolēniem” ZRKAC vidusskolēni L. Damberga
13.03.2024 15:30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5., 6., 7. klašu skolēni) I. Bandeniece,
I. Liepa-Nagle
14.03.2024 13:00 Praktisko darbu darbnīca ZRKAC, 222. telpa pedagogi I. Dakne
18.03.2024 16:00 Konsultācija pedagogiem “Classkick – formatīvās vērtēšanas rīks tiešsaistē” ZRKAC, 210. telpa pedagogi pēc pieteikuma A. Apine
19.03.2024 tiks precizēts Franču valodas valsts 54. olimpiādes 3. posms Rīga VISC uzaicinātie skolēni-Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija V. Ieleja
19.03.2024 10:00 Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 1. – 6. klašu skolēni pēc pieteikuma I. Mazūdre,
A. Treija
19.03.2024 11:00 Jelgavas valstspilsētas metodiskā darba vadības darba grupas sanāksme Izglītības pārvalde darba grupa V. Ieleja
19.03.2024 13:00 Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 7. – 12. klašu izglītojamie / profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi I. Mazūdre,
A. Treija
19.03.2024 15:00 Seminārs “Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums un IKVD aktualitātes izglītības iestādēm” IKVD vadītāja Inita Juhņēviča ZRKAC, Mazā zāle izglītības iestāžu vadības komandas D. Pētersone- Gūtmane
20.03.2024 13:00 Seminārs “Atbalsts pozitīvai uzvedībai izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem” PII “Ķipari” PII “Ķipari” pedagogi L. Gutnika
20.03.2024 14:00 Darba sanāksme “Pēctecība izglītības procesā pārejā no pirmsskolas uz skolu” ZRKAC pirmsskolu izglītības iestāžu vietnieki, skolu vietnieki (sākumskolas posms) V. Ieleja,
E. Sproģe
20.03.2024 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
20.03.2024 15:30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5., 6., 7. klašu skolēni) I. Bandeniece,
I. Liepa-Nagle
20.03.2024 15:30 Svešvalodu jomas sanāksme Zoom jomas vadītāji izglītības iestādē A. Paņuhno
21.03.2024-22.03.2024 tiks precizēts Fizikas valsts 74. olimpiādes 3. posms Rīga VISC uzaicinātie skolēni – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija V. Ieleja
21.03.2024 13:00 Seminārs “Bērna runas un valodas attīstība no 3-5 gadiem” 2. nodarbība Attālināti pirmsskolas pedagogi I. Dakne
21.03.2024 15:30 Kultūras un mākslas izpratnes jomas skolotāju nodarbība par laikmetīgo mākslu ar mākslinieci Evu Vēveri ZRKAC jomas skolotāji L. Vēvere
21.03.2024 15:30 Sanāksme direktoru vietniekiem IT jomā un izglītības tehnoloģiju mentoriem “Pedagogu digitālās prasmes izglītības iestādē” ZRKAC direktoru vietnieki IT jomā un izglītības tehnoloģiju mentori O. Grundāne
21.03.2024 15:30 Mācību jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” sanāksme par iekļaujošu izglītību Pamatskola Valdeka – attīstības centrs sporta skolotāji M. Actiņa,
L. Gutnika
21.03.2024 17:00 Jelgavas skolēnu tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaude-skate, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu” Jelgavas Kultūras nams skolēnu tautas deju kolektīvi pēc pieteikuma A. Skrastiņa
22.03.2024 Olimpiskais mēnesis Izglītības iestādes izglītojamie M. Actiņa,
sporta skolotāji
22.03.2024 10:00 Latvijas skolu telpu futbola kauss Jelgavas sporta halle Izglītības iestāžu komandas 2004. g. un jaun. M. Actiņa
25.03.2024 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Svētbirze izglītības iestāžu vadītāji
26.03.2024 tiks precizēts Latvieši valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 3. posms Rīga VISC uzaicinātie skolēni V. Ieleja
26.03.2024 10:00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darba sanāksme “Datos balstīti secinājumi iestādes attīstībai” ZRKAC Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas S. Joma,
I. Dakne
26.03.2024 14:00 Direktoru vietnieku audzināšanas jomā un plašāka skolēna izglītības pieredzes jomas sanāksme Jelgavas 4. sākumskola direktoru vietnieki audzināšanas darbā I. Mazūdre,
S. Baltiņa,
G. Upīte
27.03.2024 tiks precizēts Matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posms Rīga VISC uzaicinātie skolēni – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija V. Ieleja
27.03.2024 Sākas 9. – 11. klašu skolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātībai ZRKAC 9. – 11. klašu skolēni L. Damberga
27.03.2024 08:30 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 3. grupas dalībnieki V. Ieleja
27.03.2024 08:50 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Centra pamatskola 1. grupas dalībnieki V. Ieleja
27.03.2024 10:00 Pieredzes seminārs “Mācību procesa īstenošana speciālās izglītības programmās un atbalsta pasākumi izglītojamajiem” Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs skolu direktori G. Auza,
D. Ekša
27.03.2024 10:00 LOK projekta “Sporto visa klase” stafešu sacensības ZOC projektā iesaistītās 4. klases M. Actiņa,
sporta skolotāji
27.03.2024 10:40 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Centra pamatskola 4. grupas dalībnieki V. Ieleja
27.03.2024 12:00 6. klašu konkurss “Valodu izaicinājums 21. gadsimtā” Jelgavas Valsts ģimnāzija skolas, kuras īsteno sākumskolas posmu pamatizglītībā (6. klase) A. Paņuhno
27.03.2024 15:00 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde Izglītības pārvalde izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls G. Auza,
L. Vilcāne
27.03.2024 15:30 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzija programmas dalībnieki (5., 6., 7. klašu skolēni) I. Bandeniece,
I. Liepa-Nagle
28.03.2024 08:30 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 5. grupas dalībnieki V. Ieleja
28.03.2024 11:15 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana” nodarbība Jelgavas Pārlielupes pamatskola 6. grupas dalībnieki V. Ieleja
28.03.2024 13:30 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā / izglītības metodiķu profesionālās sarunas “Pirmsskolas izglītības satura apguves izvērtējums” PII “Zemenīte” pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā / izglītības metodiķi A. Jankevica
Marts Projekta “Dators ikvienam skolēnam” ieviešana Izglītības pārvalde,
Izglītības iestādes
izglītojamie G. Auza,
T. Aleksandrova,
Z. Rasiņš,
skolu direktori
Marts Jelgavas izglītības ekosistēmas esošās situācijas datu analīze Izglītības pārvalde,
Izglītības iestādes
izglītības iestāžu vadības komandas G. Auza,
I. Mazūdre,
S. Joma
Marts pēc grafika Jelgavas skolēnu domes darba sanāksme Jaunrades nams “Junda” skolēnu domes deputāti I. Jaunzeme
Marts Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Izglītības iestādes izglītojamie A. Mināte,
skolu direktori