20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes

Saistošie noteikumi

Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek saskaņā ar 23.02.2023  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.23-2 „Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.

https://likumi.lv/ta/id/340824

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrs pirmsskolas izglītības apguvei

Pirmsskolu rindas reģistrs

 

Skolas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem  (programmas kods 01015911)