23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Bērnu uzraudzības pakalpojums

Bērnu uzraudzības pakalpojums
16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.404

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība.

http://likumi.lv/doc.php?id=258873

 

19.09.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr.890

“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

http://likumi.lv/doc.php?id=260057

 

Pašvaldības atbalsta piešķiršana privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam  notiek pamatojoties uz  28.01.2016. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 „Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.

https://likumi.lv/ta/id/280152

 

Pašvaldības atbalsta  summa  noteikta   ar  2023.gada 23.februāra lēmumu Nr2/8 „Pašvaldības atbalsta privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu un  bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteikšana”.

 

Iesniegumu veidlapas:

  1. Iesniegums pašvaldības atbalsta piešķiršanai
  2. Finanšu pieprasījums ( fiziska persona)
  3. Finanšu pieprasījums ( juridiska persona)