3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeIekļaujošas izglītības atbalsta centrs
Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

E-pasts: iiac@izglitiba.jelgava.lv

 

Kontaktinformācija

 • Bella Bērziņa – logopēde
  e-pasts: bella.berzina@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis: 66902269
 • Revita Zariņa-Deņisova – sociālā pedagoģe
  e-pasts: revita.zarina-denisova@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis: 66902245
 • Kristīne Kizāne – sekretāre
  e-pasts: kristine.kizane@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis: 29597551
 • Dace Lonerte – speciālists speciālās izglītības jautājumos
  e-pasts: dace.lonerte@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis: 29884048
 • Veronika Šilo – psiholoģe
  e-pasts: veronika.silo@izglitiba.jelgava.lv
  tālrunis: 66902191

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Iesnieguma veidlapa

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo

Ja bērnam nepieciešama speciālās izglītības programma:

1. Zvanīt kādam no speciālistiem:

 • logopēdei Bellai Bērziņai, tel. 29905903
 • sociālajai pedagoģei Revitai Zariņai-Deņisovai tel. 26845425
 • speciālistei speciālas izglītības jautājumos Dacei Lonertei tel. 29884048
 • psiholoģei Veronikai Šilo tel. 29908816.

2. Ierasties Jelgavas izglītības pārvaldē kopā ar bērnu, līdzi ņemot:

 • personu apliecinošus dokumentus;
 • no izglītības iestādes (ja apmeklē):
  • izglītības iestādes informāciju par izglītojamo;
  • psihologa, speciālā skolotāja, logopēda atzinumus;
 • citu speciālistu izraksti (ja ir).

3. Ņemot vērā bērna speciālās izglītības vajadzības, jāiesniedz speciālistu atzinumi, kas raksturo bērna veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni:

 • ar redzes traucējumiem – oftalmologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 6 mēnešiem,
 • ar dzirdes traucējumiem – audiologa vai otolaringologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 6 mēnešiem,
 • ar fiziskās attīstības traucējumiem – ortopēda vai rehabilitologa, reimotologa, traumatologa vai bērnu ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 6 mēnešiem,
 • ar neiroloģiskām saslimšanām un fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz neirologa atzinums un traumatologa vai bērnu ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 6 mēnešiem,
 • ar somatiskām saslimšanām – alergologa vai pulmonologa, fiziatra, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem,
 • ar valodas attīstības traucējumiem – logopēda vai audiologopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem,
 • ar jauktiem attīstības traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 6 mēnešiem,
 • ar mācīšanās traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 6 mēnešiem,
 • ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – jāiesniedz klīniskā psihologa un psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem,
 • ar garīgās veselības traucējumiem – jāiesniedz psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem.

4. Pēc iepazīšanās ar medicīnas dokumentiem un bērna pedagoģiski psiholoģiskās izpētes, speciālisti informēs par nepieciešamajiem dokumentiem un palīdzēs sagatavot iesniegumu Pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

5. Ierodoties uz Pedagoģiski medicīnisko komisiju Jelgavas Izglītības pārvaldē, Svētes ielā 22 (1. stāvā):

 • vecākam nepieciešams personu apliecinošs dokuments,
 • vecākam līdzi bērna personu apliecinošs dokuments,
 • aizbildnim – lēmums par aizbildniecības nodibināšanu un personu apliecinošs dokuments,
 • pilnvara, ja vecāki rakstiski pilnvarojuši personu, kura pārstāvēs bērna intereses komisijā un pilnvarotās personas apliecinošs dokuments.