15.5 °C, 0.5 m/s, 93.6 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli

Sākumlapa AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 2023. gada 20. oktobrī pulksten 13:00 Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja 306.6 m2 platībā ar četrām garāžām un apgrūtināta ar maģistrālo siltumtrasi) ar kadastra apzīmējumu 09000010082002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 45 000 eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 4500 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Būve ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā, atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000010082 Pētera ielā 2, Jelgavā, kura īpašnieks var izmantot pirmpirkuma tiesības. Pieteikties izsolei var līdz 2023. gada 17. oktobrim pulksten 17:00 AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 63007064, e-pasts: info@jdhc.lv). Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.