4.3 °C, 4.7 m/s, 65.4 %

Ietekmes uz vidi novērtējumi un citi ar plānošanas procesu saistītie dokumenti

Sākumlapa DokumentiPlānošanas dokumentiJelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentiIetekmes uz vidi novērtējumi un citi ar plānošanas procesu saistītie dokumenti
Ietekmes uz vidi novērtējumi un citi ar plānošanas procesu saistītie dokumenti

Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums

 

 

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija: Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums” atzinuma saņemšanai ir nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam 2020. gada 13.novembrī.

 

2020. gada 24.jūlijā tika saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.5-02/10 par nepieciešamību pārstrādāt IVN ziņojumu, paredzot un novērtējot konkrētus trokšņa ietekmes novēršanas un samazināšanas pasākumus. Nepieciešamie papildinājumi par troksni mazinošu pasākumu raksturojumu Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz plānotajam transporta pārvadam ir sagatavoti kā aktualizētā IVN ziņojuma 35.pielikums.

Ziņojuma un papildus informācijas sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ar aktualizētā IVN ziņojuma 35.pielikumu var iepazīties pielikumu sadaļā.

 

 

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija: Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums” atzinuma saņemšanai ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020. gada 30.jūnijā.

 

2019. gada 25.novembrī tika saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.5-01/1049 ar lūgumu sniegt papildus informāciju un izvērtējumu saistībā ar paredzētās darbības radītu trokšņu ietekmi. Nepieciešamā papildus informācija un labojumi ir sagatavoti kā aktualizētā IVN ziņojuma 34.pielikums.

 

Ziņojuma un papildus informācijas sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ar aktualizētā IVN ziņojuma 34.pielikumu var iepazīties pielikumu sadaļā.

 

 

Paziņojums par papildus informācijas pie transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija: Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums” atzinuma saņemšanai tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 8.jūlijā.

 

2019. gada 19. jūlijā tika saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.5-01/605 ar lūgumu sniegt papildus informāciju, kura nepieciešama  informatīvā ziņojuma sagatavošanai un Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” V nodaļā paredzētās īpašās kārtības (lēmuma pieņemšanai) nodrošinājumam.

 

Nepieciešamā papildus informācija ir sagatavota kā IVN ziņojuma 31.pielikums.

 

Papildus informācijas sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ar IVN ziņojuma 31.pielikumu var iepazīties pielikumu sadaļā.

 

 

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 250 “Par IVN procedūras piemērošanu” pieņemts 2015. gada 12. oktobrī, IVN programma izsniegta 2015. gada 30. oktobrī. Ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums” sagatavots 2019. gada martā.

 

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2019. gada 28. marta līdz 27. aprīlim. Ziņojuma apspriešanas sanāksme notika 2019. gada 10. aprīlī plkst. 18:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielajā konferenču zālē, Svētes ielā 33, Jelgavā.

 

2019. gada 8. jūlijā IVN ziņojums iesniegts VPVB atzinuma saņemšanai.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.