18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Lokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums

Sākumlapa DokumentiPlānošanas dokumentiJelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentiLokālplānojumiLokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums
Lokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 19-9 “Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana ir apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 5/2.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.

 

Saistošie noteikumi Nr. 19-9 ” Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana

 

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

Vides pārskats

 

Informatīvais ziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu