5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

JPD2013/7/ERAF/AK

JPD2013/7/ERAF/AK

Pamatojums sarunu procedūrai „”

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu un 5.punktu, Iepirkumu uzraudzības biroja 20.05.2013. vēstuli Nr.2-3/916 un 14.06.2013.vēstuli Nr.2-3/2288 Jelgavas pilsētas dome piemēro sarunu procedūru ar SIA TURSONS (reģistrācijas Nr.400003010053) par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcijas 1. un 2. kārtas autoruzraudzību.

Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” ietvaros, saskaņā ar SIA „Tursons”, reģistrācijas Nr.40003010053 izstrādātajiem tehniskajiem projektiem „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija 1.kārta” un „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija (piebūves projekts) 2.kārta”, ir plānota Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes ēkas Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcija. Lai noskaidrotu būvdarbu veicēju Jelgavas pilsētas dome ir izsludinājusi atklātu konkursu „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. JPD2013/7/ERAF/AK. Lai ievērotu Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumu Nr. 342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” prasības, ir nepieciešams noslēgt līgumu par autoruzraudzību ar tehnisko projektu „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija 1.kārta” un „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija (piebūves projekts) 2.kārta” autoru SIA „Tursons”, reģistrācijas Nr.40003010053.

 

Iepirkuma rezultāti:
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.07.2013.
Uzvarētājs: SIA „Tursons”, Reģ. Nr. 400003010053, adrese: Rīga, Tērbatas iela 65-1, LV-1001
Līgumcena: 15 300.00 LVL (bez PVN)