17.7 °C, 2.4 m/s, 88 %

JPD2014/213/AK

JPD2014/213/AK

(id.Nr.JPD2014/213/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 23.februārim plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546.

Iepirkuma rezultāti:
Lēmuma pieņemšanas datums:  27.03.2015.
Uzvarētājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „3C” (reģistrācijas Nr.43603014135)
Līgumcena: EUR 132 397,00 (bez PVN)

Līgums

Vienošanās (483.26 kb)