4.8 °C, 4.1 m/s, 55.8 %

JPD2015/111/MI

JPD2015/111/MI

Līgums 1.daļa – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1039-dinanas-pakalpojumu-sniegana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-pirmsskolas-izgltbas-iestds-gaismia-un-sprdtis-identifikcijas-numurs-jpd2015111mi

Līgums

LĒMUMS.pdf