2.3 °C, 3.3 m/s, 93.5 %

JPD2015/146/AK

JPD2015/146/AK

(id.Nr.JPD2015/146/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 9.novembra plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.
 
Kontaktpersonas, kuras tiesīgas sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Komisijas sekretāre Anna Rubene 63005519, e-pasts: anna.rubene@dome.jelgava.lv
 
Rezultāti:
SIA „KULK” reģ. Nr.41703007150
Līgumcena: 45856.58 euro (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro 58 centi).
Lēmums pieņemts 08.12.2015.

VIENOŠANĀS (273.46 kb)