4.3 °C, 4.7 m/s, 65.4 %

JPD2015/25/MI

JPD2015/25/MI

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 24.martam plkst. 10.00  Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.
 
Kontaktpersonas, kuras tiesīgas sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484

Saistītie dokumenti:

Iepirkuma rezultāti:
Iepirkuma 1.daļa „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Kamolītis” un „Zīļuks””
Lēmuma pieņemšanas datums:  20.04.2015.
Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fristar”, (reģistrācijas nr. 40003658252)
Līgumcena: 744700.60 euro (bez PVN);
 
Iepirkuma 2.daļa „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte” un „Ķipari””
Lēmuma pieņemšanas datums:  22.04.2015.
Uzvarētājs: Pilnsabiedrība “Rosi9” (reģistrācijas nr. 43603067946)
Līgumcena: 799167.60 euro (bez PVN).
 
Iepirkuma 3.daļa „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” un „Pasaciņa””
Lēmuma pieņemšanas datums:  22.04.2015.
Uzvarētājs: IK “Kanto” (reģistrācijas nr. 53602014731)
Līgumcena: 885761.45 euro (bez PVN);
 
Iepirkuma 4.daļa „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Vārpiņa” un „Rotaļa””
Lēmuma pieņemšanas datums:  20.04.2015.
Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Žaks – 2” (reģistrācijas nr. 40103137553)
Līgumcena: 931537.60 euro (bez PVN);
 
Iepirkuma 5.daļa „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Gaismiņa” un „Sprīdītis””
Lēmuma pieņemšanas datums:  18.06.2015.
Uzvarētājs: SIA “FAMA” (reģistrācijas nr. 43602010846)
Līgumcena: 803399.10 euro (bez PVN)