2.4 °C, 2 m/s, 80.5 %

JPD2016/123/MI

JPD2016/123/MI

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, tā kā iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojums (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts)

Līgums

LĒMUMS.pdf