20.6 °C, 4.2 m/s, 68.3 %

JPD2016/137/MI

JPD2016/137/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, faksa numurs 63005511

 

Līgums – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1221-mcbu-ldzeku-iegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdes-jelgavas-amatu-vidusskola-frizieru-specialittei-identifikcijas-nrjpd2016137mi

Līgums

LĒMUMS (61.57 kb)