23.5 °C, 3.3 m/s, 59.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaAtbalsts personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt
Atbalsts personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt
22/10/2023

Rūpējoties par mūsu pilsētas senioriem, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes (JSLP) Sociālās un medicīniskās aprūpes centra mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī nodrošināt iespēju saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus atbilstoši personu individuālajām vajadzībām un noteiktajam aprūpes līmenim.

Jelgavā deklarētajiem senioriem un personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt šādus sociālās aprūpes pakalpojumus: “Aprūpe mājās”, “Drošības poga”, pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu un īslaicīgu pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām, pamatojoties uz sociālā darbinieka veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Sociālās aprūpes pakalpojumu “Aprūpe mājās” nodrošina biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” aprūpētāji, kuri palīdz ikdienas mājas darbu veikšanā un personīgās higiēnas nodrošināšanā. Personas, kurām ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss, pakalpojumu “Aprūpe mājās” saņem bez maksas. Pārējie klienti par saņemto pakalpojumu maksā saskaņā ar JSLP maksas pakalpojumu cenrādi.

Savukārt pakalpojumu “Drošības poga” var saņemt pakalpojuma “Aprūpe mājās” klienti, kuriem ir noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis un pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. “Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Jelgavas pašvaldība. Arī šo pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis. Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem. Gadījumos, ja klients vai apgādnieks nespēj samaksāt par saņemto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas pašvaldība. Likums paredz, ka naudas summa, kas paliek personas rīcībā pēc pakalpojuma apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem, ko persona saņem un izlieto savām vajadzībām.

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un ārstniecības personas noteikto veselības aprūpes plāna izpildi līdz 30 diennaktīm, ja persona veselības stāvokļa dēļ nespēj patstāvīgi sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības. Par iespējām saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus un samaksu var uzzināt, piesakoties uz konsultāciju.

Sociālās un medicīniskās aprūpes centra darbinieku redzeslokā ir arī personas, kuras sasniedz 100 un vairāk gadu. Šogad 100 un vairāk gadu jubileju svin septiņi Jelgavas iedzīvotāji. Jubilāri saņem ziedus, saldumu grozu un pašvaldības pabalstu 150  eiro vērtībā veselības uzlabošanai.

Sīkāku informāciju var uzzināt mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Jelgavas sociālo lietu pārvalde», «Pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi», «Senioriem un personām ar invaliditāti», vai pa tālruni 63050874, 63050882.