26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Izglītība

257 Jelgavas pedagogiem – stipendijas
10/12/2009

Jelgavas Izglītības pārvalde uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos» īstenošanu. Tā gaitā 257 Jelgavas pedagogiem dažādās aktivitātēs piešķirtas stipendijas, kuras izglītības darbinieki saņems jau šomēnes.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde
uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos» īstenošanu. Tā gaitā 257 Jelgavas pedagogiem dažādās
aktivitātēs piešķirtas stipendijas, kuras izglītības darbinieki
saņems jau šomēnes.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško stāsta, ka lielāko atsaucību pilsētas
skolotāji izrādījuši par mērķstipendijām, kuras iespējams saņemt,
piesakoties pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanai.
Mērķstipendiju var piešķirt pedagogam, kurš strādā vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi deviņas vai vairāk
kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu. Stipendijas
apmērs vienam pedagogam nepārsniedz
100 latu
mēnesī, un to piešķir uz četriem mēnešiem. Jāpiebilst, ka
pedagogs var atkārtoti pretendēt uz šo stipendiju. Projekta gaitā
vienam pedagogam kopējais mērķstipendijas piešķīrums nepārsniedz
astoņu mēnešu periodu.

Stipendijas 100 latu
apjomā saņems arī tie 29 pedagogi, kas izmanto iespēju saņemt
papildu kvalifikāciju, lai skolā varētu pasniegt arī citus mācību
priekšmetus. Šo atbalstu var piešķirt pedagogam, kurš izglītības
sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos
darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst
attiecīgas profesionālās kvalifikācijas. E.Mikiško skaidro, ka
atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes
vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo
pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību
priekšmeta vai programmas skolotāja pienākumus. Apmācības
pārkvalifikācijai atbilstoši vajadzībām nodrošina akreditēta
augstākās izglītības iestāde, kas īsteno pedagoģiskās studiju
programmas. Apmācības nodrošina kuponu sistēmas gaitā un maksimālā
kupona summa nepārsniedz 200 latus. Stipendijas –
100
latu
mēnesī – piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību
ilguma, nepārsniedzot sešus mēnešu periodu.

Viens pilsētas pedagogs, iesaistoties
ESF projektā, izmantos iespēju pārkvalificēties darbam citā
profesijā. Arī šajā gadījumā pedagogs mācību laikā saņems
stipendiju
100 latu apmērā. Šo atbalstu
piešķir pedagogam, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē
izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ – pedagoga darba
slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās
izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka
pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes.
Apmācību izvēlē pedagogam tiek nodrošināta Nodarbinātības valsts
aģentūra karjeras konsultantu palīdzība un nepieciešamās apmācības
pedagogs izvēlas kopā ar karjeras konsultantu.

Kopumā Latvijā līdz 2011. gada decembrim
skolotājiem plānots sadalīt 20 miljonus Eiropas naudas. Jelgavas
pilsētai piešķirtā kvota stipendijām un apmācībai ir 486

838 lati. No tiem 2009. gadā – 55
648 lati, 2010. gadā – 215 595
lati
un 2011. gadā – 215 595
lati
. Nākamo pedagogu atlasi plānots veikt 2010. gada
februārī – martā.