22.5 °C, 2.9 m/s, 53.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAicina nopļaut zāli un sakopt privātās teritorijas
Aicina nopļaut zāli un sakopt privātās teritorijas
26/06/2019

Jelgavas Pašvaldības policija iedzīvotājus aicina pievērst uzmanību sava īpašuma un tam piegulošo teritoriju sakopšanai, lai tās neaizaugtu. Šogad divos mēnešos par zāles nepļaušanu pieciem saimniekiem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, bet ar 74 teritoriju īpašniekiem veiktas preventīvas pārrunas.

Pašvaldības policijas Iecirkņu grupas
vecākais inspektors Sandris Miezis atgādina, ka saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem vietās, kur nav ielas
vai ceļa, jānodrošina īpašumam piegulošo teritoriju sakopšana un
zāles nopļaušana, ieskaitot grāvjus. Juridiskajām personām tie ir
desmit metri no žoga, bet fiziskām personām – pieci metri. Īpašuma
un tam piegulošajā teritorijā zāles garums nedrīkst pārsniegt 15
centimetrus, tāpat jābūt savāktiem atkritumiem. «Īpašumā nedrīkst
veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus,
transportlīdzekļu vrakus aizliegts turēt vietās, kur tie redzami no
ielas. Tāpat īpašumu saimniekiem jārūpējas par piegulošo teritoriju
grāvju un caurteku tīrību,» īpašnieka pienākumus uzskaita S.Miezis.
Būtiski uzsvērt, ka bioloģiskos atkritumus, tostarp nopļauto zāli,
aizliegts novietot jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai
neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot pie atkritumu konteineriem,
uz ielām, skvēros, parkos, mežos un citur, kā arī bez saskaņošanas
ar atkritumu apsaimniekotāju bērt sadzīves atkritumiem paredzētajos
konteineros.

Pašvaldības policija privātu teritoriju
īpašniekiem ir izsūtījusi 130 paziņojumus jeb brīdinājumus par
viņiem piederošajā īpašumā nenopļautu zāli. «Lielākā daļa saimnieku
pēc brīdinājuma saņemšanas ir atsaukušies un zāli nopļāvuši,
savukārt situācijās, kad, atkārtoti apsekojot teritoriju, tiek
konstatēts, ka zāle nav nopļauta, tiek uzsākta administratīvā
pārkāpuma lietvedība,» stāsta S.Miezis.

Maijā un jūnijā par nenopļautu zāli sastādīti
pieci administratīvā pārkāpuma protokoli un ar 74 saimniekiem
veiktas preventīvas pārrunas, tostarp 72 gadījumos pēc pārrunām
pārkāpums novērsts. 2018. gadā par zāles nepļaušanu pilsētā
sastādīti 12 administratīvā pārkāpuma protokoli, veiktas 211
preventīvas pārrunas un izsūtīti 152 brīdinājumi.

«Situācija kopumā uzlabojas, un domājam, ka
tas lielā mērā ir, pateicoties preventīvajam darbam, jo mūsu mērķis
nav uzreiz sodīt, bet gan sarunu ceļā censties atrisināt
situāciju,» atzīst S.Miezis. Viņš norāda, ka diemžēl pilsētā ir
vairākas teritorijas, kurām policija pievērš pastiprinātu uzmanību,
jo tās regulāri netiek pļautas. «Lielākā problēma šajos gadījumos
ir tā, ka visbiežāk zemes īpašnieks ir ārzemnieks un vai nu nereaģē
uz mūsu ziņojumiem, vai arī vispār nav iespējams ar viņu
sazināties. Viens no šādiem objektiem ir zemesgabals Uzvaras ielā
6a, kur zeme starp daudzdzīvokļu mājām 400 kvadrātmetru platībā
pieder personai, kuras uzrādītā dzīvesvieta ir ASV, taču ar viņu
nav iespējams sazināties,» stāsta S.Miezis. Taču ir situācijas,
kuras tomēr izdodas atrisināt. «Piemēram, vairākus gadus saņēmām
iedzīvotāju sūdzības par nesakoptu teritoriju Pasta, Sudrabu Edžus
un Mātera ielas kvartālā, un saimniekam vairākkārt tika sastādīti
administratīvā pārkāpuma protokoli gan par zāles nepļaušanu, gan
atkritumu nesavākšanu. Šī teritorija pieder kādam Vācijas pilsonim,
un Jelgavā bija ieradies viņa dēls, kurš šobrīd nolīdzis uzņēmumu,
kas teritoriju regulāri apkopj,» tā S.Miezis.

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo
noteikumu pārkāpšanu policija izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu: fiziskām personām līdz 350 eiro, juridiskām personām līdz
1400 eiro.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva