17.6 °C, 2.3 m/s, 82.4 %

Pilsētā

Aicina novērtēt vides pieejamību
17/06/2010

«Līdz šim lielāku uzmanību esam pievērsuši trūkumiem, taču šoreiz uz vides pieejamības jautājumiem paraugāmies no cita aspekta, akcentējot pozitīvo pieredzi un uzteicot tās sabiedriskās ēkas, iestādes un uzņēmumus, kas paši ieguldīji laiku un līdzekļus, lai vide kļūtu draudzīgāka arī tiem cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības,» par vides pieejamības aptaujas anketu teic Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja (SIB) vadītāja Rita Vectirāne.

Sintija Čepanone

«Līdz šim lielāku uzmanību esam pievērsuši trūkumiem,
taču šoreiz uz vides pieejamības jautājumiem paraugāmies no cita
aspekta, akcentējot pozitīvo pieredzi un uzteicot tās sabiedriskās
ēkas, iestādes un uzņēmumus, kas paši ieguldīji laiku un līdzekļus,
lai vide kļūtu draudzīgāka arī tiem cilvēkiem, kuriem pārvietošanās
sagādā grūtības,» par vides pieejamības aptaujas anketu teic
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja (SIB) vadītāja Rita
Vectirāne.

Līdz 28. jūnijam SIB, Sociālo lietu pārvaldē un pašvaldības
Informācijas aģentūrā pieejama īpaši izstrādāta vides monitoringa
aptauja, kurā ikviens jelgavnieks, kam vides pieejamības jautājumi
dažādu apstākļu dēļ ir aktuāli, aicināts paust savu viedokli,
norādot, viņuprāt, pieejamākos objektus pilsētā. «Anketu aicināti
aizpildīt kā cilvēki ar kustību traucējumiem, redzes invalīdi, tā
arī jaunās māmiņas un pensionāri – iedzīvotāji, kuri objektīvi var
novērtēt sabiedrisko ēku, iestāžu un uzņēmumu vides draudzīgumu,»
tā R.Vectirāne, akcentējot, ka savu viedokli var izteikt ne tikai
anketā, bet arī brīvā formā.

Iedzīvotāju aptauja noslēgsies 28. jūnijā, un pēc tam tiks
apkopoti un izvērtēti rezultāti. «Galvenokārt akcentēsim tās
sabiedriskās iestādes, kurās šīs problēmas risināšana bijusi pašu
iniciatīva. Viena lieta ir nesen uzbūvētās un atjaunotās ēkas, kur
jau sākotnēji domāts par vides pieejamību, piemēram, pēc projekta
izbūvētas uzbrauktuves, pacēlāji, izveidots atbilstošs sliekšņu
augstums, taču pavisam kas cits ir vecās ēkas, kuru būvniecības
laikā par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām netika padomāts. Taču
pilsētā ir daudz objektu, kur tieši pēdējos gados vides pieejamība
ir būtiski uzlabojusies un īpašnieki īpašu uzmanību pievērsuši tam,
lai, piemēram, uzbrauktuve ne tikai tiktu izbūvēta, bet arī būtu
ērta tās lietotājiem,» stāsta SIB vadītāja.

Plānots, ka pēc vides pieejamības izvērtējuma, pamatojoties un
aptaujas rezultātiem, draudzīgākos objektus arī uzteiks. «Esam
iecerējuši apbalvot tās pilsētas iestādes un uzņēmumus, kas rūpējas
par vides pieejamību,» tā R.Vectirāne. Jāatgādina, SIB, Sociālo
lietu pārvaldes speciālisti kopā ar ekspertiem, kuri reāli spēj
novērtēt vides pieejamību, veic sabiedrisko objektu pilsētā vides
pieejamības monitoringu, lai fiksētu trūkumus un rosinātu tos
novērst.

Foto: Ivars Veiliņš