17.6 °C, 8.3 m/s, 78.5 %

Izglītība

Aicina pareizticīgo Lieldienu zvans
01/05/2008

Šodien, 1. maijā, pulksten 15 Jelgavas kultūras namā un rīt, 2. maijā, pulksten 17 Rīgā, Maskavas namā notiks pareizticīgo Lieldienu festivāls «Lieldienu zvans».

Kristīne Langenfelde

Šodien, 1. maijā, pulksten 15 Jelgavas kultūras namā un
rīt, 2. maijā, pulksten 17 Rīgā, Maskavas namā notiks pareizticīgo
Lieldienu festivāls «Lieldienu zvans».

Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita Vectirāne
atklāj, ka ideja par šāda festivāla rīkošanu nākusi no Rīgas un
visas Latvijas metropolīta Aleksandra. «Mums jau par tradīciju ir
kļuvuši koncerti pareizticīgo Ziemassvētku laikā, un divus gadus
tos apmeklējis arī arhibīskaps Aleksandrs. Sirsnīgā pasākuma
iedvesmots, viņš lūdza mūsu radošo komandu tradīciju cikliski
turpināt, organizējot koncertu arī pareizticīgo Lieldienu laikā.
Viņa ideja bija arī tā, ka šāda koncertprogramma jāuzved ne tikai
Jelgavā, bet arī Rīgā,» stāsta R.Vectirāne.
Tā šobrīd tapusi vērienīga koncertprogramma ar Latvijas un
Baltkrievijas kolektīvu piedalīšanos. «Koncertā uzstāsies kori,
ansambļi un deju kolektīvi no Jelgavas, Rīgas, Liepājas un
Baranovičiem Baltkrievijā. Jāpiebilst, ka viņi Latvijā ieradušies
speciāli, lai piedalītos šajā koncertā,» tā R.Vectirāne.
«Lieldienu zvana» programma it kā sadalīta divās daļās – pirmajā,
sekojot pareizticīgo Lieldienu tradīcijām, skanēs garīgā mūzika.
«Pareizticīgajiem Lieldienas ir vislielākie gada svētki – tās ir
gaviles un prieks par Kristus augšāmcelšanos. Savukārt koncerta
otrajā daļā skanēs tautas mūzika – dejas un dziesmas savīsies
tautas līksmībā,» stāsta R.Vectirāne.
Festivālu organizē Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs,
atbalsta Krievijas vēstniecība Latvijā, Jelgavas dome, Maskavas
nams, SIA «Euro Transoil» un «JTM».
Jāpiebilst, ka ikviens, kurš vēlas baudīt pareizticīgo Lieldienu
koncertu ar patiesi augstas raudzes kolektīvu piedalīšanos, jau
šodien aicināts uz Jelgavas kultūras namu. Koncerts apmeklētājiem
ir bez maksas, savukārt rīt Rīgā, Maskavas namā ieeja uz koncertu
būs ar ielūgumiem.
Jau vairākas nedēļas pirms koncerta aktīvi savu programmu mēģina ne
tikai kori, ansambļi un deju kolektīvi – lielu darbu iegulda
ikviens, kurš iesaistīts festivāla rīkošanā. «Kopā» šoreiz
paviesojās pie scenogrāfes Annas Ziemeles, kura gādā, lai koncerts
būtu baudāms ne tikai garīgi, bet arī vizuāli – proti, viņa veido
skatuvisko noformējumu šiem svētkiem.
«Pirms rodas ideja, ir vajadzīga iedvesma, un šoreiz es to smēlos
pareizticīgo baznīcā. Devos uz baznīcu, aizdedzu svecīti un lūkojos
dievnamā… Es centos piekļūt kaut nedaudz tuvāk šai ticībai un
viņu paražām, lai izprastu, kas visspilgtāk atainotu pareizticīgo
Lieldienas,» stāsta A.Ziemele.
Un ideja dzima. Jau šodien ikviens, kurš dosies baudīt pareizticīgo
Lieldienu koncertu Jelgavas kultūras namā, to varēs novērtēt. «Es
vēlējos kaut ko saulainu, kaut ko, kas patiesi atspoguļotu to
prieku, kas valda pareizticīgo sirdīs šajos svētkos,» tā A.Ziemele,
atklājot, ka skatuves noformējumā tiks izmantots gan pareizticīgās
baznīcas siluets, gan uzlecoša saule.
«Skatuves centrā būs spilgta uzlecoša saule, kas simbolizē kā
Kristus augšāmcelšanos, tā pavasara iestāšanos un līksmību.
Savukārt abpus saulei būs izvietoti pareizticīgās baznīcas silueti,
kas paspilgtinās noskaņas,» atklāj scenogrāfe.
Šoreiz viņas uzdevums patiesībā bija dubults, jo līdzīgi kā pati
koncerta programma, kas sadalīta divās daļās, arī skatuviskais
noformējums šoreiz pēc pirmās daļas tiks mainīts. «Skatuve pārtaps
tādā kā krievu tautiskā lakatā – zilo krāsu, kas dominē pirmās
daļas baznīcas siluetos, nomainīs zaļā, un man gribas teikt, ka
kopumā šī koncerta vadmotīvs varētu būt: Dievs. Daba. Saule,» saka
A.Ziemele.
Viņa atzīst, ka neatkarīgi no tautības, ticības vai citas
piederības Lieldienas tomēr ir pavasaris. «Man pašai noteikti
Lieldienu laiks asociējas ar pavasari, gaismu, kas nāk, kaut ko
bezgala skaistu. Kad pavasarī ieraugu mazās pirmās
sniegpulkstenītes, man gribas teikt, ka tās ir cilvēku izraudātās
asaras, kas saplaukst šajos mazajos ziedos,» tā A.Ziemele.
Viņa arī atzīst, ka ir patiesi gandarīta par iespēju strādāt kopā
ar krievu tautības cilvēkiem un palīdzēt gatavot vienus no viņu
gada lielākajiem svētkiem – Lieldienas. «Krievu tautības cilvēkiem
ir ārkārtīgi bagāta dvēsele, un, šādi sadarbojoties, mēs
apmaināmies ar savām domām, iespaidiem, un tas vienlaikus bagātina
arī mani – tas ir fantastiski,» nobeigumā piebilst A.Ziemele.