28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

Pilsētā

Aicina talkot Spodrības mēnesī
27/03/2008

«Pilsētas sakopšanā jauniešu biedrība «Kovārnis» iesaistās vienmēr, un arī šis Spodrības mēnesis nebūs izņēmums. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad sakopām ceļmalas, šoreiz darbosimies Pils salā,» bērnu un jauniešu centra «Junda» direktores vietniece darbā ar jaunatni Inga Jansone vērtē, ka pilsēta lielākoties jau sakopta, taču talkošana «Kovārnim» kļuvusi par tradīciju un iespēju labi pavadīt laiku.

Sintija Čepanone

«Pilsētas sakopšanā jauniešu biedrība «Kovārnis» iesaistās
vienmēr, un arī šis Spodrības mēnesis nebūs izņēmums. Taču
atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad sakopām ceļmalas, šoreiz
darbosimies Pils salā,» bērnu un jauniešu centra «Junda» direktores
vietniece darbā ar jaunatni Inga Jansone vērtē, ka pilsēta
lielākoties jau sakopta, taču talkošana «Kovārnim» kļuvusi par
tradīciju un iespēju labi pavadīt laiku.

Laiku no 10. aprīļa līdz 10. maijam pašvaldība pasludinājusi par
Spodrības mēnesi, kad ikviens aicināts piedalīties pilsētas
sakopšanā. Precīzas teritorijas, kuras šogad plānots sakārtot
Spodrības mēneša laikā, taps zināmas jau šajā nedēļā, un ikviens
interesents paredzētajām talkām pašvaldības aģentūrā
«Pilsētsaimniecība» var pieteikties jau pašlaik personīgi vai
zvanot pa tālruni 63084481.  
«Šādu teritoriju noteikti būs krietni mazāk nekā iepriekšējos
gados,» spriež pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Zane Ķince, atklājot, ka
parasti nepatīkami «skati» paveras pēc ilgstoša sniega nokušanas,
taču šajā pavasarī no tā izdevies izvairīties, jo ziemā sniega
praktiski nebija, tādējādi vairumu atkritumu, tostarp ceļmalās
«Pilsētsaimniecībai» jau savlaicīgi izdevies savākt un nelegālās
izgāztuves likvidēt. 
«Katru gadu Spodrības mēneša laikā vairākās vietās pilsētā
izvietojam arī konteinerus būvgružiem un lielajiem atkritumiem.
Prieks, ka arī to skaitu šogad varēsim samazināt, un ierasto astoņu
vietā šoreiz izvietosim vien kādus piecus,» Z.Ķince gan norāda, ka
diemžēl pāris vietas, kur tie tiks izvietoti, palikušas nemainīgas
jau vairākus gadus, piemēram, 1. līnijā, Prohorova, Cepļu ielā, arī
Staļģenes ielas apkaimē.
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste stāsta, ka
talkotāju Spodrības mēnesī parasti netrūkst – pilsētas sakopšanā
labprāt iesaistās skolas, organizācijas, uzņēmumi, turklāt ir tādi,
kuriem talkošana pilsētā kļuvusi par tradīciju. «Nereti kolektīvi
jau paši izraudzījušies vietu, kuru talkā vajadzētu sakopt. Ja
tomēr nav, interesējas par mūsu piedāvātajām,» Z.Ķince paskaidro,
ka «Pilsētsaimniecība» ikvienu strādāt gribētāju apgādā ar visu
talkai nepieciešamo – darbarīkiem, cimdiem, maisiem atkritumu
savākšanai – un nodrošina to izvešanu.
Z.Ķince piebilst, ka īpašs prieks par jauniešiem, kas iesaistās
Spodrības mēneša aktivitātēs. «Tā ir zināma garantija, ka viņi
nebūs tie, kas turpmāk bezatbildīgi izturēsies pret apkārtējo vidi.
Arī tie skolēni, kas vasarā, strādājot «Pilsētsaimniecībā»,
palīdzējuši sakopt pilsētu, atzīst, ka ne paši postītu paveikto, ne
arī saviem draugiem ļautu to darīt.»