20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

Pilsētā

Aicina uz labdarības koncertu
28/02/2008

Dāvināt un ziedot var ne tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā. To apliecina tradicionālais Kristus ciešanu laika ekumēniskais labdarības koncerts «Sadosimies rokās», uz kuru kultūras namā 2. martā pulksten 15 aicināts ikviens. Savāktie ziedojumi šoreiz tiks dāvināti Okmaņu ģimenes pieciem bērniem, kas pagājušā gada aprīlī palikuši bez vecākiem.

Ritma Gaidamoviča

Dāvināt un ziedot var ne tikai Ziemassvētkos, bet arī
ikdienā. To apliecina tradicionālais Kristus ciešanu laika
ekumēniskais labdarības koncerts «Sadosimies rokās», uz kuru
kultūras namā 2. martā pulksten 15 aicināts ikviens. Savāktie
ziedojumi šoreiz tiks dāvināti Okmaņu ģimenes pieciem bērniem, kas
pagājušā gada aprīlī palikuši bez vecākiem.

Iepriekšējos gados labdarības koncertā saziedotie līdzekļi dāvināti
psihoneiroloģiskās slimnīcas «Ģintermuiža» Bērnu nodaļas un
Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas attīstībai, bet šajā gadā pirmo
reizi labdarības pasākumā saziedotā nauda tiks dāvināta ģimenei –
pieciem Okmaņu ģimenes bērniem, kas traģiski zaudējuši vecākus, un
tagad uz viņu pleciem gulstas liela parādu nasta par komunālajiem
pakalpojumiem.
Ņemot vērā, ka šogad koncerts notiks krietni pirms Lieldienām, tas
veltīts cilvēku pārdomām un galvenā uzmanība šoreiz vērsta uz
krustu – ko mēs katrs saprotam ar šo motīvu. Katrs varēs
aizdomāties par savu attieksmi, domām, pārdomām par to, ko viņš
saprot ar krustu un reizē arī noklausīties skaistu un sirsnīgu
koncertu.
Labdarības koncertā piedalās Aivars Krancmanis (baritons), pianists
Māris Treijs, pirmo reizi Jelgavā dziedās jauktais jauniešu koris
«Accolada» no Rīgas, dziedātāji un mūziķi no Jelgavas Sv.Annas
evaņģēliski luteriskās draudzes, Jelgavas Sv.Vienības evaņģēliski
luteriskās draudzes, Jelgavas Romas katoļu draudzes, Jelgavas
Baptistu draudzes, bērnu un jauniešu centra «Junda» Zvanu ansambļa.
Pirms katras draudzes priekšnesuma uzrunu teiks mācītāji, bet
noslēgumā savu svētību visiem klātesošajiem dos bīskaps Antons
Justs.
Skatuves noformējumu arī šajā gadā veidos jelgavniece māksliniece
Anna Ziemele, kuras rokraksts pilsētniekiem jau zināms ne tikai no
labdarības koncerta, bet arī no Pareizticīgo Ziemassvētku
pasākuma.
Pašlaik ziedojumu vākšana norisinās Jelgavas tradicionālo konfesiju
draudzēs, daudzos pilsētas darba kolektīvos, nauda tiek ieskaitīta
arī Jelgavas pašvaldības un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas atvērtajos ziedojumu kontos ar norādi «Okmaņu
ģimenei».
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš aicina piedalīties
labdarības koncertā, lai atbalstītu Ilzi, Lindu, Kalvi, Modri un
Kasparu Okmaņus. «Lai bērniem izdodas īstenot viņu sapņus!» novēl
A.Rāviņš.
Atgādinām, ka biļetes uz koncertu jelgavnieki pret ziedojumiem var
saņemt Sv.Annas, Sv.Vienības ev. luterāņu, Romas katoļu katedrāles,
Sv.Annas un Simeona pareizticīgo un Jelgavas baptistu baznīcu
draudzēs un kultūras nama kasē. Kultūras namā tās būs iespēja
saņemt arī pirms pasākuma.
Jelgavas pašvaldība joprojām aicina iedzīvotājus, iesaistīties
labdarības akcijā. Ja kāds nevar apmeklēt koncertu, bet vēlas
ziedot šai ģimenei, to var izdarīt baznīcu draudzēs, kultūras nama
kasē, ziedojumus iespējams pārskaitīt arī uz pašvaldības atvērto
kontu Unibankā (LV14UNLA0008000142580) un Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācijas atvērto kontu Unibankā
(LV34UNLA0008000700843) ar norādi «Okmaņu ģimenei».
Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande atzīst, ka
atsaucība koncertam vienmēr bijusi liela, tāpēc arī šajā gadā cer,
ka cilvēki savā ikdienas steigā kaut uz brīdi apstāsies un atradīs
laiku, lai piedalītos labdarības koncertā.