15.2 °C, 2.9 m/s, 73.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAndris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs:
Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs:
12/03/2009
«Uzlabojot investīciju vidi, pilsētai izdevies piesaistīt
virkni rūpniecības uzņēmumu, piemēram, «AKG Thermotechnic»,
«Evopipes», «Mārupes Metālmeistars», «Euro Maint Rail» un citus. Ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar industriālo parku attīstītāju
«ND Properties», un bijušajā RAF teritorijā darbu sākušas vairākas
ražotnes. Šogad darbu sāks arī autobūves rūpnīca «Amo Plant», kuras
akcionārs ir Jelgavas pašvaldība. Šajos uzņēmumos radīti vairāki
simti jaunu darba vietu.
Jelgavā ielu rekonstrukcijā un uzturēšanā kopumā pēdējos
četros gados ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni latu. Rekonstruēta
Rīgas iela, Brīvības bulvāris, Tērvetes iela un citas. 
Viena no Jelgavas prioritātēm ir izglītība. Uzlabota skolu
materiāli tehniskā bāze un vide – sakārtotas skolu ēkas, aprīkoti
mācību priekšmetu kabineti, uzlabota drošība skolās. 
Uzsākot jauno mācību gadu, visu pašvaldības un privāto
izglītības iestāžu pedagogi saņem naudas balvu. 94 skolotāji
lietošanā saņēmuši portatīvos datorus, lai nodrošinātu mūsdienīgāku
mācību procesu.
Pilsētā ir izveidota vienota profesionālās izglītības un
pārkvalifikācijas sistēma, tāpēc varam sagatavot augsti
kvalificētus speciālistus nepieciešamajās jomās.
Laba sadarbība ir ar Zemgales Tehnoloģisko parku un LLU.
Pavasarī pabeigsim 4. vidusskolas piebūvi ar moderni
aprīkotiem kabinetiem un koncertzāli. Savukārt gada nogalē
ekspluatācijā plānots nodot Zemgales Olimpisko centru. Pilnībā
renovēts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
rekonstruēts un labiekārtots Uzvaras parks.
Mūsu mērķis vienmēr ir bijis investīciju piesaiste pilsētai,
attīstīta ražošana un jaunu darba vietu radīšana vienmērīgai un
stabilai pilsētas attīstībai. Tas ir izdarīts! 
Ir palielinājušās iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas
pilsētas budžetā, un tas nozīmē, ka pēdējos gados ir augusi
jelgavnieku labklājība. 
Ieguldījumi pilsētvides sakārtošanā dod to, ka cilvēki pilsētā
var justies drošāk. Pilsētā ir uzlabojies ielu apgaismojums un
izgaismoti dievnami. Satiksmes drošībai izvietotas videokameras un
«gulošie» policisti. 
Esam ieguldījuši lielu darbu pilsētas slimnīcas un
poliklīnikas remontos un tehnoloģijās, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem pieeju kvalitatīviem medicīniskajiem
pakalpojumiem.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar daudziem Latvijas teātriem,
kas Jelgavā ļauj piedāvāt augsta līmeņa kultūras pasākumus. Pilsētā
attīstās profesionālā sporta komandas un notiek veiksmīga sadarbība
ar sporta klubiem. Nesalīdzināmi ir audzis finansējums sporta jomai
– 2001. gadā tie bija 12 tūkstoši, bet 2008. gadā – 269 tūkstoši
latu. 
Ar Zaļo un zemnieku frakcijas atbalstu pilsētai piesaistīti
valsts investīciju programmu līdzekļi. Tie izmantoti, piemēram,
ielu rekonstrukcijai, Zemgales Olimpiskā centra būvniecībai, 4.
vidusskolas piebūves celtniecībai un vairāku skolu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai. 
Diemžēl nav izdevies būtiski «iekustināt» energoefektivitātes
paaugstināšanas projektus privātajā sektorā. Iedzīvotājiem joprojām
trūkst izpratnes par energoefektivitātes pasākumu ieviešanas
nozīmi.
Ņemot vērā nenoregulēto likumdošanu, nav izdevies būtiski
uzlabot situāciju namu apsaimniekošanas jomā.
Valsts birokrātijas dēļ aizkavējusies virknes ES struktūrfondu
finansēto projektu ieviešana.»