21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāAtbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai tiks turpināts 2014. gada vidū
Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai tiks turpināts 2014. gada vidū
07/08/2013

Strādājot pie 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitātēm, Ekonomikas ministrija kā vienu no būtiskākajām prioritātēm definējusi atbalsta sniegšanas turpināšanu daudzdzīvokļu māju renovācijai, šim mērķim plānojot būtiski lielāku finansējumu nekā šajā periodā. Pašlaik sarunās ar Eiropas Komisiju par nākamo ES fondu plānošanas periodu ir noteikts 220 miljonu latu liels ERAF finansējuma apmērs ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Plānots, ka atbalsta sniegšana mājokļu renovācijai varētu atsākties 2014.gada vidū.

Strādājot pie 2014. – 2020. gada ES
fondu plānošanas perioda aktivitātēm, Ekonomikas ministrija kā
vienu no būtiskākajām prioritātēm definējusi atbalsta sniegšanas
turpināšanu daudzdzīvokļu māju renovācijai, šim mērķim plānojot
būtiski lielāku finansējumu nekā šajā periodā. Pašlaik sarunās ar
Eiropas Komisiju par nākamo ES fondu plānošanas periodu ir noteikts
220 miljonu latu liels ERAF finansējuma apmērs ēku
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Plānots, ka atbalsta
sniegšana mājokļu renovācijai varētu atsākties 2014.gada
vidū.

Jau ziņots, ka šā gada 31. jūlijā Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra pārtraukusi projektu iesniegumu
pieņemšanu aktivitātē «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi», jo pieprasītais atbalsta apjoms ir
sasniedzis programmas kopējā finansējuma apmēru – 62,75 miljonus
latu, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Evita Urpena.

Ņemot vērā, ka maksimāli pieejamais
finansējums energoefektivitātes pasākumu īstenošanai esošajā ES
fondu plānošanas periodā jau beidzies, Ekonomikas ministrija ir
lūgusi Finanšu ministriju 2014. gada budžetā paredzēt finansējumu
fondu pārejas mehānisma izveidei, lai pārtraukums starp ES fondu
programmām būtu iespējami īsāks un iedzīvotāji varētu saņemt
atbalstu renovācijas projektu īstenošanai.

ERAF aktivitāte «Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» ir pirmais nozīmīgākais
atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
uzlabošanai. Viens no šīs aktivitātes būtiskākajiem mērķiem ir
bijis vispirms aktualizēt līdz šim sabiedrībā maz izprastos
energoefektivitātes jautājumus un radīt piemērus, lai iedzīvotājiem
būtu lielāka pārliecība par ieguvumiem, kurus sniedz ēku
renovācija.

Daudzdzīvokļu māju renovācijas aktivitāte ar
ERAF līdzfinansējumu 50 procentu apmērā tika uzsākta 2009. gada 14.
aprīlī, sākotnēji programmas kopējo finansējumu paredzot 14,13
miljonu latu apmērā. 4 gadu laikā finansējums atbalstam
daudzdzīvokļu ēku renovācijai tika palielināts līdz 62,75 miljoniem
latu.

Līdz 2013. gada 31. jūlijam rezervētais ERAF
finansējums ir 60,46 miljoni latu – noslēgti 811 līgumi par ERAF
finansējumu 49,49 miljonu latu apmērā, 57 projekti ir apstiprināti
(par ERAF finansējumu 5,02 miljonu latu apmērā) un 88 projekti tiek
izvērtēti (ERAF finansējums 5,95 miljonu latu apmērā).

Visvairāk projektu pieteikumu ir saņemts no
Kurzemes – 396, un Vidzemes – 314, no Rīgas reģiona saņemti 307
projektu pieteikumi, no Zemgales – 229, Rīgas – 132. Vismazāk
projektu saņemti no Latgales – 56.

Noslēgto līgumu (tai skaitā, pabeigtie
projekti) sadalījums pa reģioniem – no Kurzemes – 224, Vidzemes –
176, Rīgas reģiona – 181, no Zemgales – 126, no Latgales – 35.

Aktīvāko pilsētu (vislielākais noslēgto
līgumu, t.sk. pabeigto projektu skaits) starpā ir Liepāja – 84
projekti, Valmiera – 60, Rīga – 69, Ventspils – 52, un Limbažu
novads – 22.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka aktivitātes
«Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi»
ietvaros kopumā tiks īstenoti aptuveni 1 000 daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku renovācijas projekti, kuru ietvaros sasniegtais
vidējais siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas ir 43% (70
kWh/m2).

 

Saistītā ziņa

Pārtraukta
siltināšanas projektu pieņemšana; izvērtēšanas stadijā – vēl ap
desmit JNĪP projektu