23.3 °C, 1.4 m/s, 62.6 %

Izglītība

Bērni mācās dzīvot «zaļi»
19/09/2017

No šodienas pie bērnudārza «Lācītis» līdzās valsts un pilsētas karogiem plīvo vēl viens karogs – zaļš. Tas apliecina, ka pirmsskolas izglītības iestāde veiksmīgi iekļaujas ekoskolu tīklā, īstenojot vides izglītības programmu. Gan iestādes kolektīvs, gan bērni ir apņēmības pilni arī šajā mācību gadā cītīgi izzināt «zaļo» dzīvesveidu un veselīgu uzturu.

«2015. gada februārī, kad kļuvu par šīs iestādes vadītāju,
domāju – ar ko lai mēs kļūstam īpaši? Tolaik pilsētā nebija neviena
ekobērnudārza, un nolēmu, ka vides izglītības modelis būtu
piemērots,» norāda pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis»
vadītāja Sandra Nāckalne. Šogad bērnudārzs iesaistījies projektā
«Ēdam atbildīgi» – bērni kopā ar projekta simbolu kāmi mācīsies
nemest pārtiku atkritumos, neēst neveselīgus kārumus un apgūs citas
lietas.

«Lācīša» kolektīvu šajā īpašajā notikumā sveica arī Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova. Viņa
uzsvēra, ka ekoskolas karogs apliecina iestādes kolektīva
mērķtiecību, centību un sistemātisku darbu, kā arī uzliek atbildību
un pienākumu par to, lai bērni iegūtu kvalitatīvu vides
izglītību.

Jelgavas Izglītības pārvalde informē, ka 12. septembrī Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā ekoskolu apbalvošanas ceremonijā tika
sveiktas arī Jelgavas pilsētas izglītības iestādes – Jelgavas 2.
pamatskola un pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» un
«Zīļuks». Jelgavas 2. pamatskolai 2017./2018. mācību gadam
piešķirts Latvijas ekoskolas nosaukums, savukārt abām pirmsskolas
izglītības iestādēm – starptautiskais zaļais karogs.

Pie bērnudārza «Zīļuks» zaļais karogs tika pacelts aizvadītajā
piektdienā. «Zīļuka» vadītājas vietniece izglītības jomā Ludmila
Kudreņicka norāda, ka darbu pie ekoskolas nosaukuma un zaļā karoga
iegūšanas iestāde mērķtiecīgi uzsāka līdz ar tās dibināšanu 2015.
gadā. «Katru mācību gadu akcentējam kādu no ekoskolu programmas
piedāvātajām tēmām. 2015./2016. mācību gadā tā bija «Atkritumi»,
pērn – «Pārtika», iesaistoties projektā «Ēdam atbildīgi». Jaunais
mācību gads «Zīļukā» ir pasludināts par veselīga un aktīva
dzīvesveida gadu,» stāsta L.Kudreņicka.

Jāpiebilst, ka zaļais karogs ir ekoskolu programmas simbols un
vides kvalitātes zīme. Tas tiek piešķirts izglītības iestādēm,
kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot programmas
prasības.

Foto: Austris Auziņš