16.1 °C, 1 m/s, 86 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāBiedrības un nodibinājumi var pieteikties pašvaldības atbalstam
Biedrības un nodibinājumi var pieteikties pašvaldības atbalstam
18/09/2018

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2. kārtu, aicinot biedrības un nodibinājumus pretendēt uz pašvaldības finansējumu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai Jelgavā.

Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre
Ksenija Simonova informē, ka programmas finansējuma fonda līdzekļus
piešķir projektiem, kas paredz sabiedriski nozīmīgu programmu,
projektu un pasākumu realizāciju Jelgavā, piemēram, iesaistot
vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos
projektos vai veicot sabiedrisku objektu būvdarbus, remontdarbus,
remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādi organizāciju darbības
nodrošināšanai, ja tā veic sociāli nozīmīgas funkcijas. Tāpat
finansējums tiek piešķirts pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās
deleģētas organizācijām, un administratīvajiem izdevumiem, kas
nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai un mērķprogrammu
īstenošanai.

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir nekustamā
īpašuma iegādei, organizāciju darbinieku atalgojumam, kā arī
pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas
Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas programmas. Tāpat
finansējumu nevar saņemt pretendenti, kuri projektu pieteikumā nav
paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai
līdzfinansējumu.

Projekta pieteikums jāsagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas
pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu un
izmantojot attiecīgo veidlapu – nepieciešamie dokumenti atrodami

ŠEIT
.

Projekta pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā līdz 12. oktobra pulksten 14 slēgtā aploksnē. Katra
projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes
jānorāda iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, kā arī adresāts –
Jelgavas pilsētas dome, minot: «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma». Projekta pieteikumu var sūtīt arī pa pastu, tomēr tādā
gadījumā pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 12. oktobrī.

Papildu jautājumus interesenti var uzdot, sazinoties ar Biedrību
un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāri K.Simonovu
pa tālruni 63005535 vai e-pastu
ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva