20.2 °C, 1.1 m/s, 74.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāBūs jauns asfalts Dambja, Filozofu un Garozas ielā
Būs jauns asfalts Dambja, Filozofu un Garozas ielā
03/04/2013

Pie jauna asfalta šogad tiks trīs ielu posmi: Dambja iela no Aspazijas līdz Atmodas ielai (450 metri), Filozofu iela no Rūpniecības līdz Kungu ielai (540 metri), kā arī Garozas iela no Cukurfabrikas dzelzceļa stacijas līdz Rubeņu ceļam (470 metri). Brauktuves seguma rekonstrukcija tur tiks veikta pēc apakšzemes komunikāciju sakārtošanas.

www.jelgavasvestnesis.lv

Pie jauna asfalta šogad tiks trīs ielu posmi: Dambja
iela no Aspazijas līdz Atmodas ielai (450 metri), Filozofu iela no
Rūpniecības līdz Kungu ielai (540 metri), kā arī Garozas iela no
Cukurfabrikas dzelzceļa stacijas līdz Rubeņu ceļam (470 metri).
Brauktuves seguma rekonstrukcija tur tiks veikta pēc apakšzemes
komunikāciju sakārtošanas.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks skaidro, ka
šogad turpināsies ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana,
un ūdensvada un kanalizācijas tīkli tiek rekonstruēti vai no jauna
izbūvēti ne tikai grants, bet arī asfalta seguma ielās. «Darbu
veicējam pēc tīklu izbūves jānodrošina seguma sakārtošana, tādēļ
šajā gadā vairākās ielās ne tikai tiks sakārtotas ūdenssaimniecības
komunikācijas, bet arī atjaunots ielas segums,» V.Ļevčenoks norāda,
ka šogad pēc darbu pabeigšanas «Jelgavas ūdenim» jāuzber grants
seguma ielas, kurās ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve sākta
pagājušajā gadā, piemēram, Romas, Parka ielas, Rogu ceļa apkaimē.
Tāpat, noslēdzoties rakšanas darbiem, tiks sakārtotas grants seguma
ielas, kurās darbi tikai šogad sāksies, savukārt
«Pilsētsaimniecība» iespēju robežās nodrošinās, lai pēc tīklu
izbūves sakārtotas tiktu arī piegulošās ielas, pa kurām darbu gaitā
bija novirzīta satiksme un pa tām pārvietojās arī smagais
transports.

Turpinot ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtu, tiks
aptverts arī Miezītes ceļa, Dambja, Filozofu, Rūpniecības un Smilšu
ielas mikrorajons, un tas nozīmē, ka pārraktas tiks arī ielas ar
asfalta segumu. «Vērienīgākie darbi iecerēti Dambja ielā, jo tur
vienlaicīgi strādās «Jelgavas ūdens», «Fortum Jelgava» un
«Pilsētsaimniecība», nodrošinot komunikāciju izbūvi. Darbu
noslēgumā, tāpat kā Filozofu un Garozas ielā, tiks veikta
brauktuves asfalta seguma rekonstrukcija,» atklāj V.Ļevčenoks,
lēšot, ka tādējādi pilsēta būs ieguvusi ne tikai sakārtotas
apakšzemes komunikācijas, bet arī kvalitatīvu ielas segumu – jaunu
asfaltu – apmēram 1460 metru kopgarumā.

Piebraucamo ceļu izbūve
• Tiks izbūvēts Aviācijas ielas turpinājums apmēram 800 metru
garumā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu piekļuvi plānotajam
lielgabarīta kravas vagonu ražošanas uzņēmumam a/s «UVZ
Baltija»
• Tiks izbūvēts iebraucamais ceļš starp Dobeles šoseju un Nameju
ielu 150 metru posmā un Kadiķu ceļā 50 metru posmā, lai nodrošinātu
iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem
• Asfalta segums tiks uzklāts apmēram 170 metru garumā Zāļu ielas
posmā no Institūta ielas gar Jelgavas 1. internātskolu

Šogad Jelgavā īstenotie ielu rekonstrukcijas projekti
• Turpināsies projekts «Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera
ielas līdz Rūpniecības ielai» (darbi jāpabeidz līdz 1.
novembrim)
• Turpināsies projekts «Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja
ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim» (darbi jāpabeidz līdz 1.
novembrim)
• Sāksies projekts «Čakstes bulvāra rekonstrukcija, 2. kārta»
(sakārtos posmu no Lielās ielas līdz Ausekļa ielai. Līdz gājēju
zonas sākumam tiks veikta pilna ielas rekonstrukcija, galā
izveidojot apgriešanās laukumu. Savukārt gājēju zona tiks
labiekārtota, nobruģējot ietvi, rekonstruējot apgaismojumu, ar žogu
norobežojot 3. pamatskolas sporta laukumu un veicot citus
labiekārtošanas darbus. Visā ielas posmā tiks sakārtots Driksas
krasts. Darbus plānots sākt jūnijā)
• Sāksies projekts «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās
ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā» (projekta laikā rekonstruēs
Stacijas ielu no Pasta līdz Zemgales prospektam, Zemgales prospektu
no Stacijas līdz Jāņa ielai, Pasta ielu no Jāņa līdz Stacijas
ielai; brauktuves un ietvju segumu atjaunos Palīdzības ielā, Sporta
ielā no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2, Jāņa ielā no
Zemgales prospekta līdz Pasta ielai; tiks izbūvēts Sporta ielas
turpinājums no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai. Darbus plānots
sākt jūnijā ar Sporta ielas turpinājuma izbūvi)