17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaČetrām LLU fakultātēm pārvēlēti dekāni
Četrām LLU fakultātēm pārvēlēti dekāni
20/06/2014

Balstoties uz fakultāšu domju lēmumiem, jaunajā studiju gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes darbu vadīs Ilmārs Dukulis, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes – Andra Zvirbule-Bērziņa, bet darbu Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāna amatā turpinās Uldis Iljins un Meža fakultātes dekāna amatā – Dagnis Dubrovskis.

www.jelgavasvestnesis.lv

 

Balstoties uz fakultāšu domju
lēmumiem, jaunajā studiju gadā Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes darbu vadīs Ilmārs
Dukulis, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes – Andra
Zvirbule-Bērziņa, bet darbu Informācijas tehnoloģiju fakultātes
dekāna amatā turpinās Uldis Iljins un Meža fakultātes dekāna amatā
– Dagnis Dubrovskis.

 

Kā informē LLU Sabiedrisko attiecību un
karjeras centra pārstāve Ilvija Gaidukoviča,

saskaņā ar «LLU vēlēšanu nolikumu
administratīvajos amatos» fakultāšu dekānus ievēl fakultāšu domes
uz pieciem gadiem, taču ne vairāk kā divus ievēlēšanas termiņus pēc
kārtas. Ievēlēšana dekāna amatā notiek iekšēja konkursa kārtībā. Uz
dekāna amatu var pretendēt akadēmiskajā amatā ievēlēti profesori,
asociētie profesori un docenti, kuru pamatdarba vieta ir LLU.

 

Tā kā līdzšinējai Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes dekānei profesorei Irinai Pilverei 31.
augustā beidzas ievēlēšanas termiņš, uz fakultātes dekāna amatu
tika izsludināts konkurss. Izvirzīt savus kandidātus varēja katrs
fakultātes institūts. Kā zināms, I.Pilvere maijā tika ievēlēta par
LLU rektori, līdz ar to viņas kandidatūra dekānes amatam vairs
nevarēja tikt virzīta.

 

17. jūnijā Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes domes sēdē par dekāni ievēlēja visu četru
fakultātes institūtu izvirzīto un atbalstīto Uzņēmējdarbības un
vadības zinātnes institūta direktori profesori Andru
Zvirbuli-Bērziņu, kura vēlēšanās bija vienīgā kandidāte.

 

Ievēlēšanas termiņš 31. augustā beidzas arī
Meža fakultātes un Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāniem.
Meža fakultātes domes 17. jūnijā sēdē tika nolemts, ka dekāna amata
pienākumus jāturpina pildīt līdzšinējam dekānam asociētajam
profesoram Dagnim Dubrovskim. Otrs kandidāts uz šo amatu bija
dekāna vietnieks saimnieciskajos jautājumos docents Linards
Sisenis.

 

19. jūnijā fakultātes domes sēdē par
Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānu atkārtoti tika ievēlēts
profesors Uldis Iljins, kurš fakultāti vadījis kopš 2008. gada. Uz
dekāna amatu kandidēja arī Matemātikas katedras vadītāja profesore
Anda Zeidmane.

 

Jauns dekāns būs arī Tehniskajai
fakultātei. Lai gan līdzšinējam dekānam profesoram Kasparam
Vārtukapteinim pilnvaru termiņš vēl nebija beidzies, turpmāk šos
pienākumus viņš nevarēs pildīt, jo kā studiju prorektors no 1.
jūlija sāks darbu LLU augstākās vadības komandā.

 

Atbilstoši «LLU vēlēšanu nolikuma
administratīvajos amatos» 1.7. punktā noteiktajam, šajā situācijā
Tehniskās fakultātes dekānu pēc fakultātes domes ierosinājuma uz
vienu studiju gadu iecels ar rektores rīkojumu.

 

Tehniskās fakultātes dome 27. maija sēdē
par dekāna amata kandidātu izvirzīja Spēkratu institūta asociēto
profesoru Ilmāru Dukuli. Pirms tam fakultātē tika veikta akadēmiskā
personāla aptauja. Pēc pārrunām ar aptaujā izvirzītajiem
pretendentiem K.Vārtukapteinis domes sēdē pieteica I.Dukuļa
kandidatūru, un domes locekļi pieņēma lēmumu lūgt rektori uz nākamo
studiju gadu par fakultātes dekānu iecelt I.Dukuli. Pēc tam tiks
izsludināts konkurss uz dekāna amatu.