14.7 °C, 3.6 m/s, 74.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāCigarešu paciņu un litru alkohola pāri robežai bez nodokļu maksāšanas varēs vest tikai reizi nedēļā
Cigarešu paciņu un litru alkohola pāri robežai bez nodokļu maksāšanas varēs vest tikai reizi nedēļā
21/11/2011

Turpmāk no trešajām valstīm persona vienu paciņu cigarešu un vienu litru degvīna pāri robežai bez nodokļu maksāšanas varēs vest tikai reizi nedēļā, nevis kā līdz šim – reizi dienā.

Turpmāk no trešajām valstīm persona vienu paciņu
cigarešu un vienu litru degvīna pāri robežai bez nodokļu maksāšanas
varēs vest tikai reizi nedēļā, nevis kā līdz šim – reizi
dienā.

To paredz izskatīšanai 22. novembra valdības sēdē iesniegtie
grozījumi likumā «Par akcīzes nodokli», kuriem spēkā jāstājas 2012.
gada 1. janvārī.

Grozījumi paredz pārskatīt fizisko personu no trešajām valstīm
ievedamo preču pārvietošanas regularitātes kritēriju, aizstājot
pašlaik noteikto «ne biežāk kā vienu reizi dienā» ar «ne biežāk kā
vienu reizi septiņās dienās», kā arī paredzēt, ka minētais
ierobežojums attiecas gan uz fizisko personu, gan uz sauszemes
bezsliežu transportlīdzekli, kas nav komerciāls transportlīdzeklis.
Tādējādi tiek mazināts risks, ka tiek ļaunprātīgi izmantota likumā
paredzētais nodokļa atvieglojums, un šis ir viens no 2012. gada
budžeta konsolidācijas pasākumiem.

Kā norādījusi Finanšu ministrija, atbrīvojums no akcīzes nodokļa
un pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja persona līdz šim vienu
reizi diennaktī, bet pēc likuma grozījumu stāšanās spēkā vienu
reizi septiņās dienās ieved 40 cigaretes un vienu litru degvīna
(visbiežāk ievestās preces), veido 7,65 latus.

Savukārt atbrīvojums no akcīzes nodokļa un PVN par aptuveni 90
litriem degvielas (no nodokļa maksāšanas atbrīvotais daudzums –
standarta degvielas tvertnes tilpums un plus 10 litri pārvietojamā
tvertnē) veido 36,50 latus. Aptuvenais cilvēku skaits, kas šķērso
robežu no piecām līdz 30 reizēm mēnesī, ir 273.

Tādējādi neiemaksātais akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis
budžetā, ja persona vidēji 15 reizes mēnesī šķērsoja robežu, veido
662 latus, savukārt, ierobežojot uz četrām reizēm mēnesī tas
veidotu 177 latus. Līdz ar to no likuma grozījumu ieviešanas
ieguvums budžetā mēnesī veidotu 132 500 latu, bet gadā 1,590
miljonus latu.

Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts arī paredz, ka
akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro spirtam, ko izmanto tādu vielu
ražošanā, ko lieto zāļu un veterināro zāļu ražošanā. Tādējādi tiek
novērsta pretruna, ka izejviela, kas tiek izmantota zāļu ražošanā,
tiek aplikta ar akcīzes nodokli, savukārt saražotais galaprodukts
(zāles) netiek aplikts ar akcīzes nodokli.

Savukārt, lai varētu iesaistīties lauksaimniecībai paredzētās
dīzeļdegvielas apritē, paredzēti papildu nosacījumi tiem
komersantiem, kuriem ir spēkā esošas atļaujas naftas produktu
vairumtirdzniecībai. Tādējādi tiktu mazināts risks negodīgu
komersantu iekļūšanai šādas degvielas apritē un krāpnieciskiem
darījumiem ar lauksaimniecībai paredzēto dīzeļdegvielu, kam piemēro
akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Likumā tiks ietverta normu, atbilstoši kurai Valsts ieņēmumu
dienests varēs aprēķināt un piedzīt akcīzes nodokli no citu
dalībvalstu komersantiem par Latvijas teritorijā konstatēto akcīzes
preču iztrūkumu, kas radies akcīzes preces pārvietojot atliktā
nodokļa maksāšanas režīmā.

Tāpat tiks noteikts, ka akcīzes nodokli piemēros arī noteiktām
eļļas grupām, izņemot slēgtā iepakojumā, kuras tilpums nepārsniedz
250 litrus. Tādējādi tikšot novērsts risks, ka eļļas ar KN kodu
«27101991» un KN kodu «27101999», kas pašlaik nav uzskatāmas par
akcīzes precēm, izmantojot par degvielu vai kurināmo, notiek
izvairīšanās no atbilstošas akcīzes nodokļa nomaksas.

Likumprojektā paredzēts akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošana
arī dabasgāzei, ko noteiktiem mērķiem izmanto uzņēmumos, kas
atrodas industriālajos parkos. Tādējādi tiks radīti vienādi
konkurences apstākļi uzņēmumiem, kas atrodas industriālajos parkos,
salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem, kas ir dabasgāzes
galalietotāji un noteikto mērķu izmantošanai saņem dabasgāzi,
piemērojot tai akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Par likumprojektu vēl lems Saeima.

LETA