15.8 °C, 3 m/s, 72.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāCSP: Latvijas iedzīvotāju skaits šogad būs samazinājies par 23 000 cilvēku
CSP: Latvijas iedzīvotāju skaits šogad būs samazinājies par 23 000 cilvēku
16/12/2011

Latvijas iedzīvotāju skaits gada laikā būs samazinājies par 23 000 cilvēku. 2010.gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 18 700 cilvēkiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Latvijas iedzīvotāju skaits gada laikā būs samazinājies
par 23 000 cilvēku. 2010.gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 18
700 cilvēkiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes
dati.

Iedzīvotāju skaits gada laikā dabiskās kustības dēļ, mirušo
skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu, samazināsies par gandrīz 10
000 un starptautiskās reģistrētās ilgtermiņa migrācijas rezultātā –
par 13 000. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos gados
aizvien palielinās.

Pēdējos trīs gados Latvijā vērojama dzimstības samazināšanās.
Desmit mēnešos dzimušo skaits – 15 700 – ir par 500 jaundzimušajiem
jeb 2,9% mazāks nekā 2010.gada desmit mēnešos. 2010. gada desmit
mēnešos jaundzimušo skaits bija par 12,7% mazāks nekā 2009. gada
desmit mēnešos. Provizoriskie dati liecina, ka 2011.gadā
jaundzimušo skaits sasniegs 18 700, kas ir par 2,6% mazāk nekā
2010. gadā.

Statistikas dati liecina, ka mirstība šajā gadā samazinās. Šogad
desmit mēnešos miruši 23 800 cilvēku salīdzinājumā ar 25 000 2010.
gada desmit mēnešos. 2011. gadā mirušo skaits būs aptuveni 28 600
jeb par 1500 mirušo (5%) mazāk nekā 2010. gadā.

Pozitīva tendence ir noslēgto laulību skaita pieaugums – šogad
desmit mēnešos laulību skaits (9400) nedaudz pārsniedz noslēgto
laulību skaitu visā 2010. gadā un gada laikā varētu sasniegt 10
500. Laulību skaita pieaugums varētu būt veicinošs faktors
dzimstības pieaugumam.

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmē arī starpvalstu
migrācija. Analizējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datus, jāsecina, ka reģistrētās emigrācijas apjoms šogad ievērojami
palielinās. 2011. gada desmit mēnešos Iedzīvotāju reģistrā par savu
aizbraukšanu paziņojuši 14 900 iedzīvotāju, un tas jau par 39,3%
pārsniedz emigrantu skaitu visā 2010. gadā (10 700).

2012. gada janvāra otrajā pusē Centrālā statistikas pārvalde
informēs sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus par provizoriskajiem
tautas skaitīšanas rezultātiem. Valdībai tiks iesniegts
informatīvais ziņojums par 2011. gada tautas skaitīšanas gaitu un
galvenajiem provizoriskajiem rezultātiem. Tautas skaitīšanas
galīgie rezultāti par iedzīvotāju skaitu valstī tiks publicēti
2012. gada vasarā, kam sekos iedzīvotāju skaita pārrēķini
atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem.

Lai sniegtu informāciju par demogrāfiskām pārmaiņām valstī 2011.
gadā, Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datus iedzīvotāju reģistrētās migrācijas
analīzei un no dzimtsarakstu iestādēm saņemtos civilstāvokļa aktu
reģistrus par dzimušajiem, mirušajiem un noslēgtajām laulībām.

LETA