2.8 °C, 5.3 m/s, 88.3 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāDokumentu derīgumu tagad var pārbaudīt internetā
Dokumentu derīgumu tagad var pārbaudīt internetā
08/05/2008

Latvijas iedzīvotājiem tagad ir iespēja nederīgo dokumentu reģistrā pārbaudīt dokumentu derīgumu elektroniski.

Latvijas iedzīvotājiem tagad ir iespēja nederīgo dokumentu
reģistrā pārbaudīt dokumentu derīgumu elektroniski.

 

Minēto elektronisko pakalpojumu izstrādājusi
e-lietu ministrija kopā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas
centru.

Jaunais e-pakalpojums nodrošina iespēju
operatīvi pārbaudīt, vai nederīgo dokumentu reģistrā ir ziņas par
Latvijas personu vai tiesības apliecinoša dokumenta derīgumu.
Reģistrā var pārbaudīt pilsoņa, nepilsoņa, diplomātiskās un
dienesta pases, atgriešanās apliecības, identitātes kartes,
jūrnieka grāmatiņas un transportlīdzekļa vadītāja apliecības, kā
arī minēto dokumentu veidlapu derīgumu.

Pakalpojums var būt noderīgs, kārtojot kredītu
vai līzingu, slēdzot līgumu vai saņemot notāra pakalpojumus,
gatavojoties ceļot ārpus Latvijas, kā arī jebkurā citā gadījumā,
kad nepieciešams pārbaudīt personu vai tiesības apliecinoša
dokumenta derīgumu.

Pakalpojums ir pieejams visiem iedzīvotājiem
portālā www.latvija.lv, tā izmantošanai nav nepieciešams drošs
elektroniskais paraksts.

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus
nodrošina informācijas sistēma «Nederīgo dokumentu reģistrs», kas
atrodas IeM Informācijas centra pārziņā.

Nederīgo dokumentu reģistrā dati tiek uzkrāti
kopš 1998. gada. Reģistrā ir iekļautas ziņas par dokumentiem, kas
reģistrēti kā zuduši, zagti, nozaudēti, gājuši bojā, nav nodoti
kompetentām iestādēm pēc personas datu vai statusa maiņas vai
nāves, kā arī par dokumentiem, kuri atzīti par nederīgiem citu
iemeslu dēļ. Kopš 2005. gada beigām reģistrā neiekļauj dokumentus,
kuriem beidzies derīguma termiņš.

www.LETA.lv