25.8 °C, 1.7 m/s, 61.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāIecerēts noteikt transportlīdzekļus, kurus nedrīkstēs vadīt ar alkohola koncentrāciju vairāk par 0,2 promilēm
Iecerēts noteikt transportlīdzekļus, kurus nedrīkstēs vadīt ar alkohola koncentrāciju vairāk par 0,2 promilēm
29/10/2012

Iecerēts noteikt to transportlīdzekļu klāstu, kurus nedrīkstēs vadīt, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles.

Iecerēts noteikt to transportlīdzekļu klāstu, kurus
nedrīkstēs vadīt, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā
alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet
nepārsniedz 0,5 promiles.

To paredz Saeimā otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš
pirms izskatīšanas trešajā lasījumā ir 30. oktobris.

Likuma grozījumi paredzēs, ka transportlīdzekļa vadītājam, kurš
vada Dl, D, D1E, DE, TRAM un TROL kategorijai atbilstošus
transportlīdzekļus, un pārkāps minēto normu, tiks uzlikts naudas
sods no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņemtas
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Ceļu satiksmes noteikumos (CSN) teikts, ka D1 ir mehāniskie
transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits,
neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz
16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi,
kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.

D ir mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros
sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas
vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi,
kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus. D1E ir D1 kategorijas
vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750
kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 tonnas un
piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

DE ir D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna
masa pārsniedz 750 kilogramus.

CSN ar TRAM apzīmēti tramvaji, ar TROL trolejbusi.

Pašlaik minētā norma par 0,2 promiļu nepārsniegšanu attiecas
tikai uz transportlīdzekļu vadītājiem, kura vadītāja stāžs mazāks
par diviem gadiem.

Likumā paredzēts veikts arī citus grozījumus.

Pašlaik par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas
kategorijas vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem. Izmaiņas likumā
paredzēs, ka šādu sodu varēs uzlikt arī gadījumos, kad nav iegūtas
profesionālo vadītāju tiesības vai transportlīdzekļu vadītājs vada
transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam
ierobežojuma kodam.

Grozījumi arī paredzēs, ka par braukšanu attiecīgajā virzienā,
ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu mopēda vadītājam piecu
latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no divdesmit
līdz četrdesmit latiem.

Transportlīdzekļu vadītājus turpmāk iecerēts sodīt par stāvēšanu
vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai
izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju
pārvietošanos. Pašlaik šī norma paredz sodu tikai gadījumos, kas
transportlīdzeklis neļauj braukt.

Deputāti arī lēmuši, ka transportlīdzekļu vadītājus vairs
nesodīs par apstāšanos tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz
536. ceļu zīmes.

Tāpat tiks mainīti nosacījumi attiecībā uz transportlīdzekļu
tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšanu un
reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Likuma grozījumi attieksies arī ar ceļu satiksmi nesaistītiem
aspektiem. Tie saglabās normu, ka par administratīvo pārkāpumu
izdarīšanu varēs piemērot arī tādu administratīvo sodu, kas
paredzēs atņemt tiesības ieņemt noteiktus amatus. Tajā pašā laikā
no likuma atsevišķiem pantiem tiks dzēsts soda veids «vai tiesību
atņemšanu uz zināma veida vai visu veidu komercdarbību».

Dažādu administratīvo pārkāpumu gadījumā būs iespējams lemt, vai
valdes loceklim atņemt vai neatņemt tiesības ieņemt noteiktus
amatus komercsabiedrībās.

Iecerēts veikt atsevišķas izmaiņas regulējumā par sodiem
saistībā ar nelikumīgi iegūto zivju vai citu ūdens dzīvnieku
pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai
transportēšanu.

Likumprojekts paredz sakārtot sodu sistēmu attiecība uz nodokļu
un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtības neievērošanu, šo ierīču un iekārtu lietotāju un
apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšanu, neuzstādīšanu un
neizmantošanu.

Tāpat grozījumos mainīta ar muitas režīmu izpildes noteikumu
pārkāpšanu un kontrabandu saistītā sodu sistēma.

LETA