19.7 °C, 2.2 m/s, 96.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJauni līderi – skolotāju un skolēnu vidū
Jauni līderi – skolotāju un skolēnu vidū
04/09/2008

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā šajā mācību gadā tiks turpināta jauno līderu apmācība un jaunos vadītājus skolos kā no pedagogu, tā audzēkņu vidus.

Kristīne Langenfelde

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā šajā mācību gadā tiks turpināta jauno līderu
apmācība un jaunos vadītājus skolos kā no pedagogu, tā audzēkņu
vidus.

 

Pirmo reizi jau 2003. gadā tika izsludināts
konkurss dalībnieku uzņemšanai Jauno izglītības vadītāju skolā. Pēc
piecu gadu pārtraukuma skola atkal atsāk darbu. Jau vasarā notika
pretendentu atlase, kad no 43 pedagogiem, kuri vēlējās kļūt par
jaunajiem vadītājiem, tika izraudzīti 19, kas mācības jau uzsākuši.
Skolu atbalsta nodaļas vadītāja Skaidrīte Bukbārde stāsta, ka visa
mācību gada garumā pedagogi apgūs skolvadības pamatprincipus.
«Konkursā varēja pieteikties Zemgales reģiona pedagogi ar vismaz
piecu gadu darba stāžu izglītības iestādē, taču līdz šim nestrādāja
administratīvo darbu. Programmas mērķis ir veicināt jauno
izglītības vadītāju attīstību. Pedagogi apgūs izpratni par skolas
vadības darbu, un arī gadījumā, ja viņi nekļūs par direktoriem, tas
noteikti papildinās viņu zināšanas, ļaus labāk saprast savas
iestādes vadības darbu.»

148 stundu apmācības programmā pedagogi apgūs
izglītības iestādes darbības pamatprincipus; izzinās, kādi
dokumenti reglamentē iestādes darbu; kas padara vadītāju par
vadītāju jeb vadītājs kā personība; analizēs iestādes plānošanas
darbu; finansiālās darbības; menedžmenta jautājumus; pārraudzības
un kontroles darbu; sadarbības iespējas un nepieciešamību ar citām
iestādēm, skolotājiem, vecākiem, audzēkņiem. Mācību laikā notiks
arī vairāki pieredzes apmaiņas semināri izglītības iestādēs.

Paredzēts, ka izlaidums jaunajiem izglītības
vadītājiem būs, mācību gadu noslēdzot – jūnijā.

Taču šogad Pieaugušo izglītības centrā mācīsies
ne tikai jaunie vadītāji no skolotāju vidus, bet arī jaunie līderi
– skolēni. «Jauno līderu apmācību aizsākām jau pērn un šogad
veiksmīgi to turpinām. Šajās mācībās piedalās vidusskolēni – no
katras vidējās izglītības iestādes pa diviem jauniešiem. Šo
nodarbību galvenais mērķis bija ļaut izpausties skolēniem, radot
viņos interesi uzņemties iniciatīvu un mācīties veidot pasākumus,
kas pašiem varētu būt saistoši. No vienas puses, tās ir teorētiskas
mācības, kurās jaunieši apgūst iemaņas, kādām jāpiemīt līderiem,
vadītājiem, organizatoriem, bet, no otras puses, tas ir praktisks
darbs, kurā jaunieši iegūtās zināšanas pielieto praksē, realizējot
pasākumus vienaudžiem,» skaidro S.Bukbārde.

Pagājušajā gadā tas bijis viens pasākums –
Karjeras diena Jelgavas 9. klašu audzēkņiem -, un tajā visu no
plānošanas līdz pasākuma realizēšanai īstenoja jaunie līderi.
«Šogad esam iecerējuši, ka tie būs jau divi pasākumi – Skolotāju
sporta diena oktobra beigās un Karjeras diena februārī,» tā
S.Bukbārde.

Jaunieši tiksies reizi nedēļā Pieaugušo
izglītības centrā. Šobrīd apmācībām vēl var pieteikties jaunieši no
4. un 6. vidusskolas, 1. ģimnāzijas, kā arī Vakara (maiņu)
vidusskolas.

Jāpiebilst, ka gan Jauno līderu apmācību, gan Jauno izglītības
vadītāju skolu finansē Jelgavas pašvaldība, tāpēc dalībniekiem
zināšanas iespējams iegūt bez maksas.