18 °C, 2.6 m/s, 89 %

Jauniešiem

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsJauniešiemJauniešiem nepieciešams savs centrs un portāls
Jauniešiem nepieciešams savs centrs un portāls
13/09/2017

Sabiedrības integrācijas pārvaldē izvērtēti Jelgavas pašvaldības īstenotā projekta «Jelgava jauniešiem» rezultāti. Par nozīmīgākajiem faktoriem jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai mūsu pilsētā izvirzīta nepieciešamība pēc lielāka jauniešu centra un vienotas interneta platformas.

Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle norāda, ka, pamatojoties uz projekta laikā iegūto
informāciju, viens no svarīgākajiem faktoriem jauniešu dzīves
kvalitātes celšanai Jelgavā ir infrastruktūras uzlabošana –
jauniešiem nepieciešams centrs, kur pēc skolas bez maksas pavadīt
brīvo laiku. «Šābrīža centrs ir par mazu. Tāpat secinājām, ka
jauniešiem vajadzīgs savs interneta portāls – informācijas ir
daudz, bet būtu nepieciešams izveidot vai nu atsevišķu vietni tās
apkopošanai, vai arī sadaļu kādā no esošajiem portāliem,» tā
J.Grīsle.

Vēl projekta gaitā secināts, ka jāuzlabo jauniešu politikas
plānošanas dokuments «Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības
virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.–2018. gadam». «Šobrīd tas
tikai daļēji atbilst plānošanas dokumentu izstrādes labajai
praksei, bet, ņemot vērā pozitīvās iestrādes, dokumentu iespējams
izvērst līdz pilnvērtīgam jaunatnes politikas plānošanas
dokumentam,» vērtē projektam piesaistītais jaunatnes jomas pētnieks
Gints Klāsons.

Projektā «Jelgava jauniešiem», kura mērķis bija uzlabot jauniešu
dzīves kvalitāti, piedalījās Jelgavas jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām, kā arī
jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju
speciālisti, jauniešu līderi. «Projekta īstenošanas laikā
organizējām ideju darbnīcu «Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem»
– izveidojām fokusa grupu, kurā piedalījās jaunieši, speciālisti
darbā ar jauniešiem, NVO pārstāvji un citi. Tāpat tika organizēta
pieredzes apmaiņas vizīte uz Pērnavu Igaunijā, kā arī piesaistīts
jaunatnes jomas pētnieks,» stāsta J.Grīsle, piebilstot, ka projekta
galaziņojums taps līdz 2. oktobrim, kad arī detalizētāk būs skaidri
projekta gaitā apkopotie priekšlikumi jauniešu dzīves uzlabošanai
mūsu pilsētā.

Projekts «Jelgava jauniešiem» īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Foto: Austris Auziņš