27.7 °C, 2.1 m/s, 51.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā notiks sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu publiskā apspriede
Jelgavā notiks sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu publiskā apspriede
03/11/2008

Šodien pulksten 15 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks sabiedrības integrācijas politikas nākamajiem pieciem gadiem pamatnostādņu publiskā apspriede.

www.jelgavasvestnesis.lv

Šodien pulksten 15 Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks sabiedrības
integrācijas politikas nākamajiem pieciem gadiem pamatnostādņu
publiskā apspriede.

 

Apspriedi organizē Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. Uz apspriedi
aicināts ikviens Zemgales reģiona iedzīvotājs, kā arī nevalstisko
organizāciju, izglītības, kultūras, tiesībsargājošo, sociālo
institūciju pārstāvji.

Apspriedes mērķis ir interesentus
iepazīstināt ar izstrādātā dokumenta projektu, uzklausīt
iedzīvotāju viedokli, idejas un priekšlikumus par nepieciešamajiem
papildinājumiem un precizējumiem dokumentā.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāts norāda, ka iedzīvotāju paustais
viedoklis var palīdzēt atbildēt uz jautājumiem: kā stiprināt
latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautību piederības sajūtu
Latvijas valstij un pilsoniskumu, kā veicināt iecietību sabiedrībā
un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, līdzdalību savu un
sabiedrības problēmu risināšanā, kā risināt migrācijas
jautājumus.

Publiskajā apspriedē piedalīsies īpašu
uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns
(LPP/LC), kā arī sekretariāta un darba grupas pārstāvji, kas
izstrādāja dokumenta projektu.

Ar Sabiedrības integrācijas politikas
pamatnostādņu 2009. – 2013.gadam projektu var iepazīties
sekretariāta mājaslapā www.integracija.gov.lv un
Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā www.zemgale.lv.

Publiskā apspriede šodien risināsies no
pulksten 15 līdz 17.30.