18.7 °C, 3 m/s, 93.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā veiktas ugunsdrošības pārbaudes; konstatēti pārkāpumi
Jelgavā veiktas ugunsdrošības pārbaudes; konstatēti pārkāpumi
06/09/2019

Šā gada pirmajā pusgadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki Jelgavā un novadā veica 178 ugunsdrošības uzraudzības pārbaudes dažādos objektos – daudzos no tiem konstatēti pārkāpumi.

Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu
prasību ievērošanu un uzlabotu situāciju ugunsdrošības jomā,
pilsētā un novadā regulāri notiek pārbaudes dažādās objektu grupās,
piemēram, izglītības, veselības un sociālās aprūpes iestādēs,
publiskās ēkās, ražošanas objektos, kā dzīvojamajās ēkās.

Šogad pārbaudes aizvadītas arī atkritumu
pārstrādes un metāllūžņu pieņemšanas punktos. Jelgavas pilsētas
teritorijā pārbaudīti pieci šādi objekti un teju visos konstatēti
pārkāpumi. VUGD pārstāvji uzsver, ka Jelgavas pilsētas pārkāpumi
pielīdzināmi pārkāpumiem šāda veida objektos arī citviet Zemgalē –
dažos objektos nav veikti elektroinstalācijas pretestības mērījumi
– ja elektroinstalācijas ir novecojušas vai pārslogotas, tas var
radīt tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Tāpat objektos
konstatēti trūkumi un nepilnības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēmas darbībā.

Maijā veiktas ugunsdrošības pārbaudes
arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās. Pārbaužu
rezultātā secināts, ka gandrīz pusei no pārbaudītajām mājām
koplietošanas telpās nav veikta elektroinstalāciju pārbaude un
kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām šīs pārbaudes ir jāveic reizi desmit gados.
Gandrīz trešajā daļā kāpņutelpās tiek uzglabāti degtspējīgi
priekšmeti, tie novietoti arī pagrabtelpās ārpus ierīkotajām
novietnēm un bēniņos. Izceļoties ugunsgrēkam, novietotie priekšmeti
var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos un sadūmojuma palielināšanos,
kā rezultātā mājas iedzīvotāji var tikt nopietni apdraudēti.
Turklāt kāpņutelpās novietotie priekšmeti arī apgrūtinās cilvēku
evakuēšanos ugunsgrēka laikā. Dažām ēkām nav izstrādāta
ugunsdrošības instrukcija, kurā tiek noteikta ēkas iemītnieku
rīcība ugunsgrēka gadījumā. 

Rezumējot pārbaužu rezultātus, VUGD Zemgales
reģiona brigādes komandiera vietnieks Raimonds Kudlis skaidro:
«Veicot ugunsdrošības pārbaudes, secinām, ka objektos, piemēram,
izglītības iestādēs, veselības un sociālās aprūpes iestādēs,
viesnīcās, kur ugunsdrošības pārbaudes veicam vismaz reizi divos
gados, situācija pamazām uzlabojas un pārkāpumu skaits samazinās.
Savukārt, objektos, kur notiek tehnoloģiski procesi vai ražošana,
kā arī tādos, kur pārbaudes tiek veiktas retāk, pārkāpumu skaits ir
lielāks un izpratne par ugunsdrošības nozīmību ir zemāka. Kopā ar
pārbaužu veikšanu, daudz skaidrojoša darba tiek ieguldīts un vēl
jāveic, lai veicinātu atbildīgo par ugunsdrošību izpratni par
ugunsdrošības prasību ievērošanas nepieciešamību,» tā viņš.

Jāpiebilst, ka pārbaužu laikā Jelgavas
pilsētā un novadā sastādīti kopumā 60 administratīvā pārkāpuma
protokoli, piemērojot naudas sodus par kopējo summu 7000 eiro
vērtībā.

Augustā Jelgavas pilsētā notika kopumā 62
dzīvokļu un privātmāju īpašnieku konsultācijas par šiem un citiem
drošības jautājumiem. Līdz 31. oktobrim VUGD amatpersonas
turpinās konsultēt iedzīvotājus, apsekojot dzīvojamā sektora
objektus. Amatpersonas izskaidros iedzīvotājiem ugunsdrošības
prasības mājokļos, kā arī sniegs noderīgu informāciju, kas
jāievēro, lai novērstu ugunsgrēkus, piemēram, par dūmu detektoru
uzstādīšanu.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva