19.4 °C, 2 m/s, 65.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavas dome apstiprina jaunos Kapsētu apsaimniekošanas noteikumus
Jelgavas dome apstiprina jaunos Kapsētu apsaimniekošanas noteikumus
24/03/2011

24. marta domes sēdē tika apstiprināti Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi, kuru mērķis ir noregulēt kapsētu darbību un uzturēšanu, nosakot kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja un kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus.

Jānis Kovaļevskis

24. marta domes sēdē tika apstiprināti
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi, kuru mērķis ir noregulēt kapsētu darbību un uzturēšanu,
nosakot kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu
apsaimniekotāja un kapavietas uzturētāju tiesības un
pienākumus.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns norāda, ka līdz šim
spēkā bijuši 1996. gadā pieņemtie kapsētu apsaimniekošanas
noteikumi, kuri vairs neatbilda esošajai situācijai un ir morāli
novecojuši. «Jaunajos noteikumos esam ņēmuši vērā citu pašvaldību
pieredzi un precizējuši līdz šim neskaidros jautājumus gan par
apbedījumu veikšanas kārtību, gan kapa vietu uzturēšanu. Kaut vai
jautājumā par apbedījumu dziļumu, kur jāņem vērā pilsētā esošais
augstais gruntsūdens līmenis un faktiskie apstākļu katrā kapsētā,»
tā A.Baļčūns.

Kapsētu apsaimniekošanas noteikumos atrunāts,
ka kapa dziļumam atkarībā no gruntsūdens līmeņa jābūt ne mazākam
par 90 centimetriem no zemes līmeņa līdz zārka vākam. Tas nozīmē,
ka faktiski kapavietas tiks raktas aptuveni 1,5 metru dziļumā,
ņemot vērā, ka vidējais zārka augstums ir ap 50 centimetriem.

Apbedīšanas uzņēmuma «Velis A» direktors Aldis
Knāviņš apstiprina, ka pieņemtais regulējums atbilst reālajai
situācijai, jo ne vienmēr bijis iespējams izpildīt iepriekš spēkā
esošās prasības, ka kapa dziļumam jābūt vismaz 1,5 metriem no zemes
līmeņa līdz zārka vākam. «Tas ir saistīts gan ar augsto gruntsūdens
līmeni, kurš Jelgavā svārstās no viena līdz diviem metriem no zemes
līmeņa, gan ar darba drošības noteikumiem, kuri paredz, ka rakšanas
darbiem dziļāk par 1,5 metriem jāizmanto stiprinājuma grodi, lai
kaps neiebruktu. Šādi pasākumi kapa rakšanas izmaksas sadārdzinātu
no 80 līdz pat 100 latiem. Teju nevienā pašvaldībā, kur noteikumos
atrunāts lielāks kapa vietu dziļums, tas netiek ievērots, vai arī
rakšanas darbi tiek veikti, neievērojot darba drošības prasības,
tādēļ jāuzteic Jelgavas pilsētas pašvaldība, kura pieņēmusi reāli
izpildāmus noteikumus. Pozitīvi vērtējamas arī izmaiņas kapliču
lietošanas noteikumos, jo līdz šim nelaiķus kapličās līdz bēru
ceremonijai drīkstēja turēt tikai trīs diennaktis, bet šobrīd šis
termiņš pagarināts līdz piecām diennaktīm, kas atvieglo bēru
organizēšanu gadījumos, ja bēres jāorganizē brīvdienās vai svētku
dienās,» spriež A.Knāviņš.

Kapsētu apsaimniekošanas noteikumi stāsies
spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Foto: Ivars Veiliņš