18 °C, 2.6 m/s, 89 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJelgavas tehnikumā, ieguldot 15,5 miljonus, mainīsies pilnīgi viss
Jelgavas tehnikumā, ieguldot 15,5 miljonus, mainīsies pilnīgi viss
30/06/2014

Vērienīgas pārmaiņas šobrīd piedzīvo Jelgavas tehnikums, kļūstot par modernu un mūsdienīgu profesionālās izglītības iestādi, ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), īstenojot projektu «Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas tehnikumā». Tehnikuma rekonstrukcijā tiks ieguldīti 15,5 miljoni eiro, no kuriem 14 procentus sedz valsts, bet pārējais ir ERAF finansējums.

Darbi tur norit jau no janvāra, kad paralēli mācību procesam
celtnieki sāka pārbūvēt pusi no dienesta viesnīcas un demontēja
vecās ēkas, kuru vietā šobrīd top divas jaunas mācību
laboratorijas. No jūnija būvnieku rīcībā ir nodotas pilnīgi visas
tehnikuma ēkas, kurās šobrīd strādā vairāk nekā 100 būvkompānijas
«Arčers» un apakšuzņēmēju darbinieku. Šajā laikā paveikto reizē,
kad tehnikuma jaunās laboratorijas pamatos tika iemūrēta kapsula ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm, atzinīgi novērtēja Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa. «Šogad
līdzīgos notikumos piedalīsimies vismaz 11 reizes. Tas nozīmē, ka
pamazām profesionālā izglītība patiešām attīstītās – varam cerēt,
ka jau tuvākajos gados sasniegsim mērķi – vismaz 50 procenti
jauniešu pēc pamatskolas turpinās izglītoties profesionālajās
izglītības iestādēs,» norāda S.Liepiņa. Jāpiebilst, ka šis ir viens
no vērienīgākajiem pēdējā laika projektiem mācību infrastruktūras
uzlabošanai Jelgavā. Darbi pilnībā būs pabeigti tikai 2015. gada
maijā, kad Jelgava svinēs 750 gadu jubileju. Līdz šī gada
septembrim gan jāpagūst savest kārtībā pusi dienesta viesnīcas,
mācību telpas izglītības programmai «Kokizstrādājumi», izbūvēt
ārējos inženierkomunikāciju tīklus un visas ēkas nosiltināt.
Jaunbūves ekspluatācijā plānots nodot pirmā semestra beigās.
«Jelgavas Vēstnesis» fotoreportāžā ļauj uzzināt, kādas pārmaiņas
notiek tehnikumā un ko tas projekta gaitā iegūs.

Pirmās aprises jau ieguvusi jaunā autotransporta laboratorija,
bet tai blakus pamati ielikti būvniecības specialitāšu mācību
bāzei. Pamatos Pilsētas svētku laikā guldīta kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm. «Līdz šim gan automehāniķi, gan būvnieki dalīja
telpas ar kokizstrādājumu darbu tehniķiem, tagad katram būs savs
korpuss,» stāsta projektu vadītājs Normunds Osīts. Pirmās
nodarbības te varēs notikt jau nākamā mācību gada otrajā semestrī.
Šis ir ļoti vērtīgs ieguvums skolai, ja ņem vērā audzēkņu, kuri
vēlas apgūt automehāniķa profesiju, lielo skaitu un arī augošo
pieprasījumu pēc konkurētspējīgiem speciālistiem darba tirgū, kas
spēj strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām. Jāpiebilst, ka
laboratorijās tiks papildināta materiālā bāze, kas nodrošinās daudz
plašākas iespējas mācīties mūsdienīgā vidē. Lai izbūvētu jaunās
laboratorijas, nojaukts «Fortum Jelgava» siltummezgls, kas tiks
izbūvēts jaunās laboratorijas ēkā. N.Osītis piebilst, ka tehnikuma
teritorijā rakšanas darbu gaitā uzietas divas atslēgtas
siltumtrases, kas atradās viena virs otras, un arī atslēgts
gāzesvads, kas tika demontēts.

Jelgavas tehnikums cer, ka 1. septembra svinīgais pasākums jau
varēs notikt jaunajā 500 kvadrātmetru lielajā aktu zālē, kas
izbūvēta skolas 2. stāvā, paplašinot pārejas gaiteni, kas savienoja
skolas galveno ēku ar kokizstrādājumu laboratoriju. Šeit vieta
paredzēta 400 cilvēkiem. «Tā būs daudz plašāka, gaišāka, ērtāka un
modernāka par iepriekšējo,» uzsver skolas direktore Janīna Rudzīte.
Bet agrākā zāle, kas atradās 1. stāvā skolas galvenajā ēkā, pārtop
par diviem mācību kabinetiem. Tur tiks ierīkotas arī dušas un
ģērbtuves audzēkņiem. Jāpiebilst, ka blakus jaunajai aktu zālei
būvnieki ceļ piebūvi, kurā atradīsies lifts, kāda līdz šim skolā
nebija, lai viegli varētu pārvietoties arī cilvēki ar īpašām
vajadzībām, nokļūstot visos četros stāvos, un katrā stāvā būs
izbūvētas labierīcības – arī to iepriekš nebija.

Sākusies arī teritorijas labiekārtošana. Tehnikumam tagad būs
savs, kā paši saka, asfaltēts sapulču laukums, kurā notiks svinīgās
līnijas, sporta un citi pasākumi. «Pēc Zolitūdes traģēdijas vēl
aktuālāks kļuvis jautājums par drošību. Regulāri rīkojam mācību
trauksmes, lai pārliecinātos, ka audzēkņi un darbinieki zina, kā
rīkoties neparedzētā situācijā. Līdz šim saskaņā ar instrukciju,
izdzirdot trauksmes signālu, bija jāpulcējas skolas pagalmā, taču
tur vieta bija ierobežota. Laukums atrisinās arī šo jautājumu,»
pārliecināts projekta vadītājs Normunds Osīts. Teritorijā tiek
izbūvēti arī bruģēti celiņi, kas savieno visas ēkas, laukumu, un
tiks uzbūvēta arī lapene, kur atpūsties brīvajos brīžos. Šobrīd ap
skolas teritorijā esošo dīķi tiek nozāģēti trupes bojātie un
bīstamie vītoli.

No dienesta viesnīcas agrākajā izskatā palicis vien karkass, jo
tā tiek pilnībā pārbūvēta. Līdz šim viesnīcā audzēkņi lielākoties
dzīvoja pa četriem cilvēkiem vienā lielā istabā, kas izkārtotas
gaitenim abās pusēs. Uz stāvu bija viena kopīga virtuve un
labierīcības. Šobrīd istabas ir pārbūvētas divu un trīs mazāku
istabu blokos, kur dzīvos pa diviem vai vienam cilvēkam, un tas būs
daudz ērtāk. Istabas no lielā gaiteņa atdala mazs koridors, kurā uz
trim istabām izbūvēta viena labierīcību telpa. Bet uz stāvu tiks
izveidotas divas virtuves ar vairākām izlietnēm un sešām plītīm.
Dienesta viesnīcas 1. stāvā plānots ierīkot veļas istabu, dodot
iespēju audzēkņiem par pašizmaksu izmazgāt apģērbu, kas līdz šim
bija ierobežots pakalpojums. No skolas ēkas uz viesnīcu tiks
pārcelta bibliotēka un lasītava, veidojot informācijas centru.
Centra aprīkojums ļaus organizēt izstādes, arī atpūsties, skatoties
video koncertus un sporta pārraides uz lielā ekrāna. Tāpat
viesnīcas 1. stāvā būs moderna aerobikas un trenažieru zāle – vecā
savu jau bija nokalpojusi. Ziemeļu daļā dienesta viesnīcas
remontdarbiem jābūt pabeigtiem augustā, lai jaunajā mācību gadā
uzņemtu audzēkņus. Jau tagad visā ēkā ir nomainīti logi,
inženierkomunikācijas, tāpat viena daļa jau sagatavota krāsošanai.
Tehnikuma direktore Janīna Rudzīte stāsta, ka pasūtītas arī mēbeles
– iebūvējamie skapji, gultas, rakstāmgaldi un plaukti. Dienesta
viesnīcā vieta būs 306 audzēkņiem.

Jelgavas tehnikuma ēka celta 60. gados pēc tā laika plānojuma un
nopietnu remontu vai pārbūvi nav piedzīvojusi – veikti vien nelieli
kosmētiskie darbi. Tehnikuma projektu vadītājs Normunds Osīts
stāsta, ka līdz ar rekonstrukciju daļa profesionālo mācību
priekšmetu kabinetu tiks pārcelti uz jaunajām ēkām, kas ļaus
strukturēt pārējos mācību kabinetus. Proti, 4. stāvā mācīsies
datortehniķi un programmētāji, 3. stāvā tiks mācītas dabaszinības,
2. stāvā «dzīvos» administrācija, bet 1. stāvā tiks uzlabota skolas
sporta zāle, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošas garderobes,
ģērbtuves, tiks izbūvētas labierīcības un dušas, pārmaiņas
piedzīvos arī skolas ēdnīca, kas reizē kalpos kā mācību
laboratorija.

Lielas pārmaiņas skar skolas galveno ieeju no Pulkveža Oskara
Kalpaka ielas. Šobrīd jau ir nojaukta daļa no pārejas tuneļa, kas
savienoja dienesta viesnīcu un skolu. «Tas bija funkcionāli
nepraktisks, tāpēc radām iespēju pāreju paplašināt, lai tā kalpotu
ne tikai kā koridors no kopmītnēm uz skolu, bet 1. stāvā varētu
izbūvēt divas jaunas laboratorijas viesnīcu pakalpojumu
specialitātes audzēkņiem un 2. stāvā – četras mācību klases
vispārējo priekšmetu apguvei,» stāsta Jelgavas tehnikuma projektu
vadītājs Normunds Osīts. Rūpējoties par vides pieejamību, pie
ieejas durvīm tehnikuma teritorijā tiks izbūvēti septiņi pandusi,
kas nodrošinās iespēju skolā iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
SIA «Arčers» būvdarbu vadītājs Aldis Dambis stāsta, ka, jaucot nost
pāreju, zem zemes atrasti veca skursteņa pamati, kuru likvidēšanai
bija nepieciešams speciāls skaldāmais āmurs, kas strādāja veselu
diennakti.  

 

 

Foto: Ivars Veiliņš