21.3 °C, 1.8 m/s, 86.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavnieki asi diskutē par Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēm
Jelgavnieki asi diskutē par Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēm
03/11/2008

Šodien, 3. novembrī, Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā risinājās sabiedrības integrācijas politikas nākamajiem pieciem gadiem pamatnostādņu publiskā apspriede, ko rīkoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (ĪUMSILS), lai iepazīstinātu ar izstrādātā dokumenta projektu, uzklausītu iedzīvotāju viedokli, idejas un priekšlikumus par nepieciešamajiem papildinājumiem un precizējumiem dokumentā.

Sintija Čepanone

Šodien, 3. novembrī, Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā risinājās sabiedrības
integrācijas politikas nākamajiem pieciem gadiem pamatnostādņu
publiskā apspriede, ko rīkoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāts (ĪUMSILS), lai iepazīstinātu ar
izstrādātā dokumenta projektu, uzklausītu iedzīvotāju viedokli,
idejas un priekšlikumus par nepieciešamajiem papildinājumiem un
precizējumiem dokumentā.

 

Kaut arī uz apspriedi bija aicināts
ikviens Zemgales reģiona iedzīvotājs, kā arī nevalstisko
organizāciju, izglītības, kultūras, tiesībsargājošo, sociālo
institūciju pārstāvji, atsaucība Jelgavā rīkotajā apspriedē bija
neliela. Tomēr diskusijas par sabiedrības integrācijas politikas
nākamajiem pieciem gadiem pamatnostādnēm izvērtās diezgan
spraiga.

ĪUMSILS Sabiedrības integrācijas
departamenta direktores vietniece Ruta Klimkāne klātesošos
iepazīstināja Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu
2009. – 2013. gadam projektu «Saliedēta sabiedrība nacionālā
valstī», akcentējot piecus pamatnostādnēs izvirzītos mērķus:
palielināt Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijas valstij
un pilsoniskumu; veicināt iedzīvotāju sadarbību savu un sabiedrības
problēmu risināšanai; pārvarēt informācijas, izglītības un kultūras
telpas sašķeltību; sekmēt dažādu etnisko, reliģisko un sociālo
identitāšu cilvēku kopdarbību, kompetentu saskarsmi, iecietību un
nediskrimināciju; veicināt reemigrāciju, repatriāciju un imigrantu
integrāciju.

Tiesa gan – klātesošie aizrādīja, ka
mērķi norādīti vēlamā formā, taču nav nekādu konkrētu norāžu, kā to
paredzēts panākt. Uz to R.Klimkāne norādīja, ka tieši tādēļ jau šīs
ir pamatnostādnes, lai diskutētu. «Piemēram, lai sasniegtu mērķi
«veicināt imigrantu integrāciju», jau pašlaik ir pasūtīti pētījumi,
kuros paredzēts atklāt, kā tas notiek citās Eiropas valstīs.
Balstoties uz to rezultātiem, piedāvāsim savu redzējumu, kā to
varētu īstenot Latvijā,» norāda R.Klimkāne.

Skarbāki vārdi tika veltīti arī par
citām aktivitātēm. «Mērķi jau ir labi, taču viss atkarīgs no valsts
nostājas: kamēr valstī nebūs normālas ekonomikas, nekāda
integrācija nelīdzēs! Kad mūsu valstī situācija uzlabosies, tad arī
es tiekšos uz to,» skarbs ir jelgavnieks.

Līdztekus citām problēmām, diskusijas
izvērtās par to, kā veicināt piederības sajūtu Latvijas valstij,
norādot, ka aizvien biežāk ir situācijas, kad skolās par to tiek
runāts pārāk maz, turklāt klātesošie norādīja, ka sašķeltībā lielā
mērā vainojama informācija, kas izskan plašsaziņas līdzekļos:
«Paklausieties ziņas! Latvijā viss ir slikti! Ir ļoti maz
raidījumu, kuros akcentēts pozitīvais, parādīts kas tāds, kas
tiešām motivētu strādāt sevis un savas valsts labā,» uzsver
iedzīvotāja, piebilstot, ka «mērķi ir labi, nu jāpiedomā vien pie
konkrētām rīcībām to sasniegšanai».

Apspriedes rīkotāji norāda, ka
iedzīvotāju paustais viedoklis var palīdzēt atbildēt uz vairākiem
būtiskiem jautājumiem un palīdzēt izstrādāt Sabiedrības
integrācijas politikas pamatnostādnes turpmākajiem pieciem
gadiem.

Ar Sabiedrības integrācijas politikas
pamatnostādņu 2009. – 2013. gadam projektu ikviens var iepazīties
sekretariāta mājas lapā: www.integracija.gov.lv un Zemgales
plānošanas reģiona mājas lapā: www.zemgale.lv. Savukārt savus
ierosinājumus var sūtīt pa e-pastu:
iumsils@integracija.gov.lv.