20.8 °C, 1.9 m/s, 75.2 %

Pilsētā

«Junda» meklē talismanu
12/11/2009

Bērnu un jauniešu centrs (BJC) «Junda» divdesmit gadu jubilejas gadā skolēnus aicina piedalīties konkursā un izstrādāt «Jundas» talismanu, kas vēlāk kalpotu centra popularizēšanai. Darbi jāiesūta līdz 11. decembrim.

Ritma Gaidamoviča

Bērnu un jauniešu centrs (BJC) «Junda» divdesmit gadu
jubilejas gadā skolēnus aicina piedalīties konkursā un izstrādāt
«Jundas» talismanu, kas vēlāk kalpotu centra popularizēšanai. Darbi
jāiesūta līdz 11. decembrim.

 

BJC «Junda» direktore Ilze Jaunzeme stāsta, ka centrs talismanu
vēlas izveidot gan par godu lielajai jubilejai, gan arī tāpēc, ka
līdz šim «Jundai» ne reizi nav bijis savs talismans. «Tas varētu
būt mūsu kolektīvu talismans un vienmēr būt tiem blakus,» piebilst
direktore.

Konkursa mērķis ir izveidot jautru, atraktīvu talismanu un
izdomāt arī tam vārdu. «Jundas» mājas lapā pieejamā informācija
vēsta, ka konkursā var piedalīties 1. – 12. klašu
vispārizglītojošās, interešu izglītības un speciālo izglītības
iestāžu skolēni. Katrs skolēns vai skolēnu grupa var iesniegt vienu
vai pat vairākus darbus. Tas var būt zīmējums, gleznojums vai skice
uz A4 vai A3 formāta lapas. Vēlams arī talismana pretskats un
sānskats.

Krāsu un materiālu izvēle – brīva. Pie talismana vizuālā
risinājuma jābūt arī idejas izklāstam rakstveidā. Papildu
vizualizēta tēla izstrāde tiks uzskatīta par priekšrocību. Pie sava
darba jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, skola un
klase.

Konkursa nolikums paredz, ka talismans var būt jebkura būtne,
priekšmets, kas visprecīzāk raksturotu «Jundu», būtu pietiekami
atraktīva un pievilcīga. Tēlam jābūt tādam, lai tas nākotnē varētu
pārtapt «dzīvā lellē», kas būtu klāt visos «Jundas» pasākumos un
piedalītos citās aktivitātēs.

Labākā darba autors vai autoru grupa saņems galveno balvu –
iespēju bez maksas kopā ar desmit draugiem izmantot nometnes
«Lediņi» pakalpojumus, piemēram, nosvinēt dzimšanas dienu
nometnē.

Darbi jāiesniedz/jānosūta BJC «Junda» ar norādi «Talismana
konkursam» līdz 11. decembrim (pasta zīmogs). BJC «Junda» adrese:
Pasta iela 32, Jelgava, LV-3001.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties ziņas pielikumā un
«Jundas» mājas lapā http://www.junda.lv/.

 

Konkursa
«Bērnu un jauniešu centra «Junda» talismans» nolikums.