24.7 °C, 3.6 m/s, 54.6 %

Izglītība

LLU piedāvā jaunas studiju programmas
04/07/2016

Sekojot mūsdienu darba tirgus tendencēm, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sāks īstenot jaunas studiju programmas – 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmu «Dizains un amatniecība» un starpdisciplināru akadēmiskā maģistra programmu inženierzinātnēs «Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes». Sadarbībā ar Meža fakultāti izveidota arī jauna specializācija – «Koksnes izmantošana būvniecībā» viengadīgajā profesionālā maģistra programmā «Būvniecība».

«Ekonomiskās krīzes gados Latvijā strauji attīstījās amatniecība
un mājražošana, no kurām dažos gadījumos izauga arī stabili mazie
uzņēmēji. Interesanti, ka daudzas idejas mājražošanā visbiežāk
attīstīja sievietes, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājuma laikā
un vēloties radīt saviem bērniem kaut ko stilīgu vai veselīgu. Līdz
ar to bērnu preču jomā nu jau ir sīva konkurence,» pamatojot jaunās
studiju programmas «Dizains un amatniecība» aktualitāti, stāsta
programmas direktore Zane Beitere-Šeļegovska. Studiju programmas
saturs veidots tā, lai students spētu attīstīt gan mākslinieciskās,
gan arī tehnoloģiskās kompetences un patstāvīgi strādāt savā
uzņēmumā vai rūpnieciskajā ražošanā. Turklāt studiju laikā jaunieši
var izvēlēties vienu no divām specializācijām – tekstila
tehnoloģijas vai koka/metāla tehnoloģijas. Šajā studiju programmā
iespējamas tikai maksas studijas.

Jaunā maģistra programma «Vides, ūdens un zemes
inženierzinātnes» piedāvā iespēju vispārīgi iepazīt visus programmā
aptvertos virzienus – vides inženierzinātni, hidrotehniku un
ūdenssaimniecību, zemes pārvaldību un ģeodēziju –, kā arī
padziļināt zināšanas kādā no tiem. Ņemot vērā programmas
starpdisciplināro raksturu, iespēja studēt un iegūt inženierzinātņu
maģistra grādu ir plaša spektra pamatstudiju absolventiem no vides
zinātnes, ūdenssaimniecības, zemes ierīcības, ģeodēzijas un citu
inženierzinātņu, kā arī ainavu arhitektūras, lauksaimniecības
zinātņu, mežzinātņu un dabaszinātņu specialitātēm. Studiju
programmā pieejamas 18 budžeta vietas. Savukārt specializācija
«Koksnes izmantošana būvniecībā» izveidota, apzinoties meža nozares
pieprasījumu pēc produkcijas ar augstu pievienoto vērtību. Koksnes
izmantošanai būvniecībā ir plašas iespējas, ko pierādījuši Latvijas
uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar koka konstrukcijām un
koka ēkām. Studiju programmā «Būvniecība» kopumā pieejamas 16
budžeta vietas.

Uzņemšana šajās un citās LLU īstenotajās programmās notiek no 5.
līdz 12. jūlijam. Detalizēta informācija atrodama LLU mājaslapā
www.llu.lv, savukārt studijas jauno studiju programmu studenti sāks
jau septembrī.

Foto: no LLU arhīva