24.5 °C, 2.5 m/s, 51.6 %

Izglītība

LLU – Topošo maģistrantu diena
09/06/2012

13. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Topošo maģistrantu dienā interesentus pirmo reizi kopā ar studiju programmu direktoriem konsultēs arī paši LLU maģistranti.

Ritma Gaidamoviča

13. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Topošo maģistrantu dienā interesentus pirmo reizi kopā ar studiju
programmu direktoriem konsultēs arī paši LLU
maģistranti.

Pasākums sāksies pulksten 15 Jelgavas pils Sudraba zālē.
«Lai gan mūsdienās informācijas ir ļoti daudz un tā ir pieejama it
visur, studenti atzīst, ka vislabākais veids, kā uzzināt visu par
studijām LLU, ir aprunāties ar kādu no universitātē studējošajiem,
tāpēc šogad Topošo maģistrantu dienā par studiju un uzņemšanas
niansēm pirmo reizi stāstīs arī paši LLU maģistranti,» norāda LLU
Sabiedrisko attiecību un karjeras centra karjeras konsultante Santa
Tuherma.

Par studiju programmām un tajās apgūstamajiem priekšmetiem,
studiju maksu, iespējām pretendēt uz stipendijām un uzņemšanas
noteikumiem, kā ierasts, konsultēs arī visu fakultāšu studiju
pro­grammu direktori. Uz jautājumiem atbildēs LLU galvenā
speciāliste maģistrantūras jautājumos Dzidra Kreišmane, bet par
maģistrantu mobilitātes iespējām ārzemēs informēs LLU Ārlietu daļas
pārstāvis Gatis Kasparinskis.

Topošo maģistrantu dienā pirmo reizi piedalīsies arī LLU
Studentu pašpārvaldes (SP) pārstāvji. «Mēs vēlamies, lai
pašpārvaldē vairāk iesaistītos maģistranti, kuri bieži vien nezina
par iespējām darboties LLU SP, bet ar savu pieredzi un nopietno
skatījumu uz lietām varētu dot ieguldījumu tās darbībā un
attīstībā,» tā LLU SP vadītāja Signija Dziļuma.

Pieteikšanās studijām LLU maģistrantūrā sāksies 10. jūlijā un
noslēgsies 17. jūlijā – LLU Uzņemšanas naktī, kad dokumentus varēs
iesniegt līdz pusnaktij. Sākot ar šo gadu, LLU absolventi maģistra
studijām varēs pieteikties, izmantojot savu LLU informācijas
sistēmas kontu, bet pārējie interesenti – uzrādot dokumentus
klātienē Jelgavas pilī.

LLU piedāvā 25 augstākā līmeņa studiju programmas piecos
virzienos – lauksaimniecībā, inženierzinātnēs, informācijas
tehnoloģijās, pedagoģijā un sociālajās zinātnēs. Maģistrantiem
pieejamas 199 valsts finansētās studiju vietas, dažādas stipendijas
un studijas gan pilna un nepilna laika, gan e-studiju formā.