25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU un Šauļu universitāte veic aptauju par zināšanām matemātikā
LLU un Šauļu universitāte veic aptauju par zināšanām matemātikā
30/06/2011

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Šauļu universitātes zinātnieku grupa aicina piedalīties pētījumā par darba tirgum nepieciešamajām zināšanām matemātikā, lai vēlāk izvērtētu abu universitāšu piedāvāto matemātikas studiju kursu atbilstību darba tirgus prasībām.

www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) un Šauļu universitātes zinātnieku grupa aicina
piedalīties pētījumā par darba tirgum nepieciešamajām zināšanām
matemātikā, lai vēlāk izvērtētu abu universitāšu piedāvāto
matemātikas studiju kursu atbilstību darba tirgus
prasībām.

Lai veidotu dialogu par nepieciešamajām
kompetencēm matemātikā un veidiem, kā tās varētu tikt sekmētas,
aptaujā piedalīties aicināti darba devēji un darba ņēmēji kā savas
nozares eksperti gan Zemgales reģionā, gan Šauļu apgabalā,
atceroties matemātikas lekcijas un izvērtējot tās tagad, lūkojoties
caur laika prizmu, kā arī atzīmējot tās jomas, kurās nepieciešamas
padziļinātas matemātikas zināšanas attiecīgas nozares
speciālistiem, lai veiksmīgi veiktu profesionālās darbības un
analizētu profesionālo literatūru. «Šī aptaujas anketa ietver ne
tikai matemātikas un profesionālās kompetences atbilstību, bet arī
sniedz iespēju izvērtēt matemātikas un reģiona iedzīvotāju dzīves
kvalitātes mijiedarbību,» tā projekta koordinatore Anna Vintere.
Anketa pieejama internetā
http://www.matnet.lv/index.php?sid=68192.

Pētījuma rezultātā tiks apzinātas tās
matemātikas kompetences, kas ir būtiskas pārrobežu reģiona
sociālajai un ekonomiskajai izaugsmei. Balstoties uz pētījuma
rezultātiem, projekta gaitā tiks pilnveidoti 24 matemātikas studiju
kursi (Šauļu universitātē – deviņi, Latvijas Lauksaimniecības
universitātē – 15), akcentējot matemātikas pielietojumu konkrētajā
specialitātē, tādējādi sekmējot jauno speciālistu profesionālo
sagatavotību atbilstoši darba tirgus prasībām.

Pētījums tiek īstenots Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības projekta «Pārrobežu sadarbības tīkls
matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā
attīstībā (MATNET)» laikā. Projekta gaitā tiks izveidoti un
piedāvāti studentiem sagatavošanas e-kursi matemātikā sociālo
zinātņu un inženierzinātņu studentiem, kā arī e-studiju kursi, kas
padziļina izpratni par matemātikas praktisko lietojumu, jo pēdējos
gados abās universitātēs vērojama kopīga tendence – nepietiekamas
augstskolu reflektantu zināšanas un prasmes matemātikā. Lai sekmētu
matemātikas studiju pievilcību jauniešos, projekta gaitā tiks
organizēta starptautiskā matemātikas olimpiāde studentiem, kas
notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē, un matemātikas
olimpiāde pārrobežu reģiona skolēniem, kas notiks Šauļu
universitātē.