16.7 °C, 1.6 m/s, 82.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāLLU valdījumā nodod 45 zemes vienības un studentu dienesta viesnīcu Aucē
LLU valdījumā nodod 45 zemes vienības un studentu dienesta viesnīcu Aucē
28/07/2008

Šodien valdība nolēma, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) valdījumā nodos zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas (ZM) personā ierakstītās 45 zemes vienības ar kopējo platību 1164,24 hektāri un studentu dienesta viesnīcu Dobeles rajona Auces pilsētas lauku teritorijā.

Šodien valdība nolēma, ka
Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) valdījumā nodos
zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas (ZM) personā
ierakstītās 45 zemes vienības ar kopējo platību 1164,24 hektāri un
studentu dienesta viesnīcu Dobeles rajona Auces pilsētas lauku
teritorijā.

 

SIA «Latvijas Lauksaimniecības
universitātes mācību un pētījumu saimniecība «Vecauce»» rīcībā
esošajās zemes vienībās iekārtoti stacionāri izmēģinājumu lauki,
tostarp arī sertificēts lauks pētījumiem bioloģiskajā
lauksaimniecībā.

Zemes vienību platības izmanto
zinātnisko tēmu risināšanai un saimnieciskās darbības
nodrošināšanai. «Vecauce» ar savu saimniecisko darbību ir pamats
augstai zemkopības kultūrai un darbojas kā LLU
paraugsaimniecība.

Patlaban lietošanā esošās zemes vienības
izmanto kā praktiskās apmācības bāzi dažādu studiju priekšmetu
apguvei, LLU zinātnieku eksperimentālo bāzi zinātniskiem pētījumiem
ar lauksaimniecību saistītajās nozarēs, vietu zinātnes atziņu
demonstrēšanai, izstāžu un konkursu rīkošanai, pamatu Eiropas
Savienības (ES) prioritāro virzienu pētījumiem enerģētisko augu
audzēšanā un starptautiskajos projektos.

Nekustamais īpašums tiks izmantots
«Vecauces» darbības nodrošināšanai un valsts intelektuālā
potenciāla attīstīšanai.

Turpmākā «Vecauces» attīstība orientēta
trīs galvenajos virzienos – daudznozaru ražošana, kurā tiek
izmantotas visjaunākās tehnoloģijas, LLU studentu un
lauksaimniecības vidējās mācību iestādes audzēkņu apmācība un
konsultatīvā darbība lauksaimniecībā, zinātniskās pētniecības
bāze.

ZM, izvērtējot LLU lietošanā nodoto
nekustamo īpašumu optimālākos turpmākās apsaimniekošanas modeļus,
uzskata, ka LLU nekustamā īpašuma valdījums nodrošina iespēju lemt
nepastarpināti bez ZM ikreizējas atļaujas saņemšanas par nekustamo
īpašumu racionālu izmantošanu un uzliek lielāku atbildību šī
ekonomiskā potenciāla izmantošanai.

Tiks radīti priekšnoteikumi īpašuma
pārvaldīšanas izdevumu samazināšanai, motivētai naudas līdzekļu
ieguldīšanai un naudas plūsmas kontrolei, zemes ielabošanas
pasākumiem un zemes vērtības paaugstināšanai, piesaistot ES
līdzekļus, kā arī divpakāpju lēmuma pieņemšanai.

 

www.leta.lv